لغو امتیاز 12 هزار شرکت صوری در مناطق آزاد

معافیت 15 ساله فعالان اقتصادی از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی، تاکنون منشأ فسادی برای ثبت شرکت های صوری شده، با این حال اکنون مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از لغو امتیاز 12 هزار شرکت صوری در این مناطق خبر داده است.
به گزارش خراسان، ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشورمان، تصریح کرده: «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از‌تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت 15 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود... » این موضوع در سال های گذشته به همراه وام های کلانی که در این مناطق به فعالان اقتصادی داده می شود، باب تاسیس شرکت های صوری زیادی را در این مناطق گشود. زیرا با توجه به ثبت دستی و سنتی اطلاعات شرکت ها، امکان ثبت چندین شرکت با یک کد پستی فراهم می شد. با این حال، به نظر می رسد بساط این موضوع با ایجاد پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، برچیده شده است. به گزارش فارس به نقل از مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اکنون برای ثبت شرکت، اطلاعات هویتی و مجوز فعالیت شرکت‌ها به همراه نشانی و کدپستی دریافت و پس از آ‌ن شناسه ملی برای فعالیت آن ها صادر می‌شود.
گفته های پور احمدی، حاکی از این است که اجرای این رویه جدید، پالایش شرکت ها در این مناطق را در پی داشته است. به طوری که در خردادماه امسال تعداد زیادی از شرکت ها برای ثبت اطلاعات فعالیت خود مراجعه کردند. با این حال و به عنوان مثال در منطقه آزاد کیش، معلوم شد بیش از 12 هزار شرکت ثبت شده  که بیش از 6 هزار مورد آن ها صوری بوده است.  از این تعداد در نهایت  5 هزار شرکت غیرفعال باقی مانده اند که عملاً نمی‌توانند فعالیتی در مناطق آزاد و سرزمین اصلی داشته باشند.
البته تکلیف قانون از سال 94 برای ارائه اظهارنامه مالیاتی شرکت های فعال در این مناطق نیز عامل موثر دیگری بر پالایش شرکت ها در این مناطق و جلوگیری از فرار مالیاتی آن هایی بوده است که در سرزمین اصلی نیز فعالیت می کنند. به طوری که اکنون سازمان مالیاتی این شرکت ها را رصد کرده و اظهارنامه آن ها صحت سنجی می شود.
پوراحمدی آمار قابل تاملی از تعلیق و لغو امتیاز شرکت های صوری ارائه داد و گفت: تا 31 شهریور حدود 12هزار و 111 شرکت در مناطق 7 گانه آزاد لغو امتیاز و تعلیق شدند.
 
خبر مرتبط
پیشنهاد مرکز پژوهش ها  برای حذف  معافیت مالیاتی مناطق آزاد

این روزها بررسی و تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده در دستورکار مجلس قرار دارد. با این حال، گزارش مرکز پژوهش های مجلس در این باره منتشر شد که در آن با انتقاد از معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، تاکید شده است: این معافیت ضمن کاهش منابع عمومی دولت و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، منجر به بروز فساد گسترده، خدشه به شفافیت جریان کالا و خدمت و نیز فرار مالیاتی در کشور خواهد شد. این مرکز با اشاره به این که مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر مصرف بوده، مصرف کننده آن را پرداخت خواهد کرد و بار مالی آن به تولیدکننده اصابت نمی کند، توصیه کرده است که مناطق یادشده مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شوند. بازوی کارشناسی مجلس، مشمول شدن این مناطق در نظام مالیات بر ارزش افزوده را از بعد شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی مهم ارزیابی کرده است.