شرط وزارت بهداشت برای حذف ارز 4200 تومانی دارو

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: وزارت بهداشت با حذف ارز دولتی دارو در صورتی که مابه التفاوت آن به حمایت بیمه‌ای از داروی بیماران قرار بگیرند، موافق است.
محمدرضا شانه ساز در گفتگو با ایرنا در پاسخ به این پرسش که با توجه به وجود زمینه فساد برای سوء استفاده از ارز دولتی دارو آیا وزارت بهداشت با حذف ارز 4200 تومانی دارو و استفاده از ارز نیمایی برای واردات دارو و مواد اولیه آن موافق است یا نه توضیح داد: اگر از اول این سیاست ثابت برای واردات مواد دارویی وجود داشته باشد که برای جلوگیری از گران شدن دارو، مابه التفاوت نرخ ارز 4200 تومانی با ارز نیمایی به حساب وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه گر بیاید تا کمترین فشار و آسیب به بیمار وارد شود، بله موافقیم.
رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: اگر این اتفاق بیفتد که مابه التفاوت قیمت ارز دولتی با نیمایی برای حمایت بیمه‌ای از بیماران قرار بگیرد، وزارت بهداشت موافق است.
شانه ساز درباره زمان اجرای این تغییر گفت: معلوم نیست این اتفاق کی بیفتد، اتخاذ چنین تصمیمی از سطح سازمان غذا و دارو خیلی بالاتر است و مسئولان ارشد کشور باید در این زمینه تصمیم بگیرند.
در ماههای اخیر موضوع سوء استفاده از ارز 4200 تومانی برای واردات دارو و مواد اولیه دارویی در رسانه‌ها مطرح شده به طوری که سعید نمکی، وزیر بهداشت از معلوم نبودن سرنوشت 1.3 میلیون یورو ارز دارو و تجهیزات پزشکی سخن گفت که در مواردی به جای دارو، کالاهای دیگری از جمله کابل برق وارد شده است.