عزم برای احیای بودجه کشف رود

«آقای رزم حسینی (استاندار) بنا دارند دوباره موضوع اعتبار سامان دهی کشف رود را از طریق دکتر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور) پیگیری کنند، ما نامه ای را با  امضای آقای استاندار تنظیم کردیم و احتمالا حضوری یا تلفنی نیز موضوع را پیگیری خواهیم کرد.» این سخنان را رضا جمشیدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در گفت و گو با «خراسان رضوی» اعلام می کند، این که پیگیری مجدد استان از نوبخت برای 160 میلیارد اعتبار سامان دهی کشف رود در سفر اول ریاست جمهوری اختصاص پیدا  کرده اما فقط 14 میلیارد آن محقق شده، باید دوباره در دستور کار قرار گیرد.
البته اختصاص نیافتن این میزان اعتبار موضوع جدیدی نیست، مسئله سامان دهی کشف رود از آن جا حساسیت استاندار برای پیگیری بیشتر مشکلات و معضلات این رودخانه تاریخی و اطراف آن را بر انگیخت که روزنامه «خراسان رضوی» در گزارش میدانی با عنوان دو دهه کشت مرگ در کشف رود به ابعاد وقوع یک فاجعه زیست محیطی در این منطقه پرداخت، فاجعه زیست محیطی که به واسطه رها سازی فاضلاب شهرک صنعتی چرمشهر، فاضلاب های تانکری، بیمارستانی و خام صورت می گرفت و کشاورزان با برداشت غیرمجاز آب کشف رود و کشت انواع محصولات کشاورزی، موجب به خطر افتادن سلامت مردم می شدند. بلافاصله بعد از چاپ این گزارش، استاندار دستور داد هر چه سریع تر کارگروه ویژه سامان دهی کشف رود تشکیل شود و این کار هم صورت گرفت و پس از آن نیز به منظور مدیریت واحد در کشف رود و با موافقت اعضای کارگروه، شهرداری مشهد به عنوان فرمانده سامان دهی کشف رود انتخاب شد. حال  آن طور که جمشیدی اعلام می کند، بعد از این جلسه استاندار دستور داد باقی مانده بودجه 160 میلیاردی مصوب سفر ریاست جمهوری برای سامان دهی کشف رود، مجدد پیگیری شود.
پیگیری های چندباره
جمشیدی در این زمینه به «خراسان رضوی» می گوید: در جلسه ای که اینجانب و جناب رزم حسینی استاندار خراسان رضوی اوایل امسال با دکتر نوبخت داشتیم، یکی از موضوعاتی که مطرح شد همین بحث تحقق نیافتن تعهدات دولت در دور اول سفر ریاست جمهوری بود؛ در آن جا مکاتبه و پیگیری هایی شد اما تا همین لحظه منجر به ابلاغ اعتبار نشده است.
وی با بیان این که در دور اول سفر ریاست جمهوری 400 میلیارد تومان مازاد بر تفاهم نامه اختصاص بودجه، برای کل پروژه های استان پرداخت شده بود، می افزاید: با این که میزان پرداختی دولت بیشتر از میزان تعهدات بوده اما در پرداختی ها بعضی از بندهای مصوبه به صورت کامل اجرا نشده که اختصاص نیافتن اعتبار سامان دهی کشف رود یکی از این موارد است؛ ضمن این که مصوبه ای که کمترین تحقق ریالی را داشته، سامان دهی کشف رود است. وی تصریح می کند: بهتر بود به جای این که 400 میلیارد تومان را سر جمع به ما اضافه می دادند این مصوباتی را که کامل اجرا نشده، اجرا می کردند. جمشیدی در پاسخ به این سوال که چرا بودجه مصوب کشف رود که از اهمیت زیادی برخوردار است به طور کامل اختصاص نیافته است؟ می گوید: ما وظیفه اصلی را که طرح و تشریح اهمیت و اولویت پروژه بود، در جلسات داخل استان، نهاد ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه کشور انجام دادیم، از این جا به بعد دیگر در اختیار استان نیست، پیگیری از طریق معاونت عمرانی، استاندار قبلی و فعلی انجام شده، مجمع نمایندگان استان هم در این زمینه پیگیری کرده است. وی تصریح می کند: این که پیگیری ما به نتیجه برسد یا نرسد خارج از اراده ماست، ما فقط می توانیم اهمیت موضوع را دوباره یادآوری کنیم، اگر مصوبه از طرف دولت بوده حتما مسیر کارشناسی دولت را طی کرده که به این جا رسیده است.
به لحاظ قانونی اجازه نداشتیم از اعتبارات عمرانی استان برای کشف رود استفاده کنیم
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان می گوید: به لحاظ قانونی، اجازه نداشتیم از منابع و اعتبارات عمرانی استانی برای این موضوع (کشف رود)  استفاده کنیم ولی مهم ترین اولویت کاری ما از منظر دولتی سامان دهی کشف رود است، کشف رود نیازمند منابع ملی از طریق وزارتخانه های مرتبط است، چه وزارت نیرو، چه سازمان محیط زیست و چه دیگر دستگاه هایی که می توانند منابع ملی را جذب کنند. وی می افزاید: نامه ای هم که برای آقای نوبخت تنظیم شده بعد از تشکیل جلسه کارگروه ویژه سامان دهی کشف رود بوده است، با توجه به عزم جدی که برای سامان دهی کشف رود وجود دارد و آقای استاندار نیز تمام قد پای کار هستند، ان شاءا... این موضوع را سریع تر اجرایی کنیم.