منتی بر سر مردم نیست!

آرمان ملي: تبعات اقتصادي کرونا سنگين‌تر از آن است که با يک يا دو ميليون رفع شود اما دولت تدبير و اميد تا اينجاي کار صرفا يک وام يک ميليوني براي اقشار آسيب‌پذير در نظر گرفته که با کلي اما و اگر همراه است. گذشته از اينکه اين پول به چند درصد قشر آسيب‌پذير مي‌رسد و چه دردي از آنان دوا مي‌کند، نحوه بازپس‌گيري آن محل بحث بود. ابتداي گفته شد با وام 4 درصدي پرداخت مي‌شود و بعد هم حرف از 12 درصد به ميان آمد. انتقادات به اين موضوع سبب بررسي دوباره و بازنگري شد و روز سه‌شنبه حسن روحاني اعلام کرد که آن يک ميليون تومان را به صورت قرض‌الحسنه خواهد پرداخت.
ارائه وام دولتي اقدام صحيح است
محمدتقي فاضل‌ميبدي، عضو مجمع محققان و مدرسان حوزه علميه قم‌ گفت: «مساله اصلي کمک به اقشار آسيب‌پذير است و به نظر من دولت کار درستي مي‌کند که اين وام را اختصاص داده زيرا در اين موقعيت‌‌ ده‌ها هزار نفر شغل و درآمد خود را از دست داده و به نان شب محتاج هستند. به نظر من اگر دولت واقعا اين پول را درست تنظيم کند و به افرادي که نياز دارند، بدهد اقدام قابل‌ستايشي انجام داده است». وي درباره سودي که دولت قرار بود در ازاي اين وام اخذ کند و برخي از علما آن ربا خوانده بودند، به نامه‌نيوز گفت: «در اين بخش دو نکته مطرح است. اول بحث ربا بودن که من شخصا با آن مخالف هستم. سودي که در کشور ما در بانک‌ها رد و بدل مي‌شود با آن ربا که در قرآن حرام است، خيلي فرق دارد. آن ربا اين‌گونه بود که در صدر اسلام به هم پول قرض مي‌داند و فرد مي‌خواست از کسي که پول داده ارزش اضافه بگيرد تا بدون کار کردن درآمد داشته باشد، تورم هم آن زمان وجود نداشت و اين سود ربا و حرام بود. اما سودي که امروزه در بانک‌ها بين مشتري و بانک رد و بدل مي‌شود حکم ديگري دارد. چه سودي که بانک مي‌دهد و چه سودي که بانک مي‌گيرد. اين سود براساس تورم ساليانه است و اسم آن بهره و ربا نيست. اين کاهش ارزش پول است. شما امسال يک ميليون به بانک بدهيد و سال ديگر پس بگيريد؛ حتما 40 درصد آن پريده است. بر اين اساس فکر مي‌کنم که اين ربا نيست».
منتي سر مردم نيست


فاضل ميبدي گفت: «من فکر مي‌کنم که اگر دولت کمک بلاعوض کند هم در واقع کمک بلاعوض نکرده است. دليلش اين است که اساسا به خاطر سوءمديريت اقتصادي در کشور پول از جيب مردم کشيده شده و به جاهاي ديگر رفته است؛ به اين معنا که فرضا اگر پنج ميليون تومان ارث به کسي برسد و در بانک يا هرجا بگذارد سال بعد ارزش چهار ميليون تومان را خواهد داشت. اين يک ميليون تومان را که دزد نبرده است! اين کاهش ارزش به خاطر سوءعملکرد دولت و کشور است لذا دولت ضامن است و خودش باعث کاهش ارزش پول ما شده است؛ پس بايد جواب دهد. حالا اگر در اين شرايط يک ميليون به مردم کمک کند در واقع دارد پول خودشان را پس‌مي‌دهد. اين قشر آسيب‌پذير است، از بس در اين کشور تورم را تحمل کرده اکنون ديگر توان ندارد. افزايش چند برابري نرخ دلار و قيمت‌ها به پولدارها صدمه نمي‌زند، اما اين قشر آسيب‌پذير است که خسارات را متحمل مي‌شود. باعث اين خسارت‌ها نيز حاکميت کشور -حاکميت به طور کلي نه فقط وزير اقتصاد- است؛ لذا اکنون بايد دولت بلاعوض و بدون هيچ منتي به مردم کمک کند». وي با تاکيد بر اينکه «وضعيت اقتصادي کشور نبايد اينطور باشد» گفت: «دليل اين وضعيت تحريم باشد يا هر چيز ديگري فرق ندارد. بالاخره يک‌ سر تقصير، ما بوده‌ايم که اقتصاد کشور را به اينجا کشانده‌ايم. بنابراين کمک به مردم در اين وضعيت حتما بايد بلاعوض باشد و منتي هم بر سر مردم نيست؛ زيرا سوءمديريتي اقتصادي موجب کاهش ارزش پول مردم و افزايش تورم بوده است و الان وقت آن است که بخشي از پول مردم به آنان برگردانده شود.