زنگ خطر موج جدیدکرونا در قم

رئيس دانشگاه علوم پزشکي قم از افزايش بيش از دو برابري تعداد مراجعه کنندگان به مراکز درماني و بستري شدگان در طي24 ساعت خبر داد و گفت: اين امر نشان دهنده بي توجهي برخي افراد نسبت به توصيه‌ها و رعايت قرنطينه خانگي است. دکتر قديربا بيان اينکه از ساعت 14 ديروز تا 14 امروز 131 نفر با احتمال ابتلا به کرونا به مراکز درماني مراجعه کرده‌اند، اظهار داشت: از اين تعداد 49 نفر بستري شدند که اين آمار نسبت به ديروز افزايش حدود 100 درصدي را نشان مي‌دهد. وي افزود: اين افزايش آمار نتيجه شکستن قرنطينه و بي‌توجهي به نکات بهداشتي است. رئيس دانشگاه علوم پزشکي قم افزود: در شبانه روز گذشته 28 نفر هم از بيماران بستري، از بيمارستان مرخص شدند. او عنوان کرد:در آمار روز سه شنبه 52 نفر طي 24 ساعت در مراکز درماني قم با تشخيص احتمالي ابتلا به کرونا پذيرش شدند که 24 نفر از اين تعداد در بخش‌هاي بيمارستاني بستري شدند.