مجلس آینده و یک خطای استراتژیک

در شرايطي که امروز در آن قرار داريم نمي‌توانيم با مسائل مثل سابق برخورد کنيم و ما در همه کشورها شاهد بحران‌هاي عميق اقتصادي، سياسي و اجتماعي در آينده‌اي نه چندان دور خواهيم بود. طبيعي است در شرايط کنوني به علت نبود واکسن و دارو براي بيماري کرونا تنها راه جلوگيري از شيوع بيماري وکنترل تلفات، قرنطينه جدي است. متاسفانه با توجه به ملاحظات سياسي امروز کشور و بار تحريم‌ها مسئولان با دغدغه‌هاي اقتصادي به بحران کرونا توجه دارند و کمتر به ابعاد درماني آن توجه دارند. شرايطي پيش آمده که با رکود بيشتر اقتصادي از چاله به چاه افتاده‌ايم و در آينده شرايط متفاوت‌تري را تجربه مي‌کنيم. قطعا در آينده تمام کشور‌ها و جوامع ناچار مي‌شوند به همگرايي سياسي و بين‌المللي بپيوندند تا اثرات مخرب اين ويروس را کاهش بدهند و اگر جز اين باشد هم به مشکلات ديگر افزوده خواهد شد. اگر تا امروز يک‌ماه قرنطينه کامل را براي کشور در نظر مي‌گرفتيم تا يک الي دوماه آينده بحران کرونا به پايان مي‌رسيد اما در چنين شرايطي قطعا پيش‌بيني مي‌شود اين بحران تا فصل‌هاي سرد هم ادامه پيدا مي‌کند که اين موضوع به خودي خود بدان معناست که از لحاظ جان مردم و اقتصاد مشکلات جبران‌ناپذير بيشتر خواهد شد. درحال حاضر جريان اصولگرا و راديکالي که در انتخابات حداقلي اسفند ماه پيروز انتخابات بودند به دنبال تحرکات شعاري و نگاه پوپوليستي هستند که اين موضوع در سوابق آنها کاملا هويداست. اين جريان به تعامل، گفت‌وگو و حرکت‌هاي سازنده اعتقادي ندارد و قطعا با ورود به مجلس هم همين روند را ادامه مي‌دهد و کرونا هم در آنها تاثيري نخواهد گذاشت. در نهايت چوب لاي چرخ دولت گذاشتن و مقابله جدي با دولت از حداقل اقدامات جرياني است که به مجلس وارد مي‌شود، اما با توجه به چالش‌هايي که کرونا براي کشور به وجود آورده اين اقدامات قطعا بحران‌ها را تشديد خواهد کرد. روزانه با اخبار زيادي مواجه مي‌شويم که نشان مي‌دهد مردم هر روز از نظر اقتصادي و زندگي اجتماعي ضعيف‌تر مي‌شوند و اگر اقدامات راديکال مسئولان هم به آن اضافه شود اين روند با تصاعد مواجه مي‌شود. بسته‌هاي حمايتي شامل تامين نيازهاي بهداشتي و سلامت بايد به طور جدي در برنامه‌هاي مجلس جديد و دولت مورد توجه قرار گيرد. اقتصاد ايران شرايطي پيدا مي‌کند که توليد ناخالص با بيشترين افت‌ مواجه مي‌شود و اين امر به تنهايي به معناي مشکلات عظيم اقتصادي است که براي حل آن نياز به عزمي جدي داريم.