رشد بی منطق

مجید ابهری‪-‬ خدانکند که انسان بدون عبوراز دالان‌های رشد وتکامل به جایگاهی که لایق آن نیست برسد. از نگاه رفتارشناسی هرمقصد شرایط و رفتار لازم خود را داشته که بدون احراز حداکثری آنها وصول مقصود بی ثمر وبی نتیجه خواهد بود. متاسفانه در دودهه اخیر ارتقا به بعضی از مساند، جنبه غصب پیدا کرده وفرد بدون احراز شرایط لازم بر جایگاهی تکیه کرده که نه شایستگی تخصصی و نه شرایط علمی‌وتجربی آن را دارد. اینگونه ورود و حرکت نوعی غصب جایگاه تلقی شده و رشد در آن جهت موجب بدبینی ورویگردانی واجدان شرایط از اینگونه مقاصد می‌گردد. تبلیغات گسترده ونجومی‌و اقدامات نامانوس سیاسی واجتماعی در تحقق آرمان‌های سیاسی ‌و ورود به مجلس فرصت خدمات صادقانه وحل وفصل مشکلات جامعه را از اهل نظر گرفته و موجب انباشت خواسته‌ها و رشد داد وستدهای نامعقول می‌گردد. بروز رفتارهای دوراز مشرب‌های منطقی، قانونگذاری گشته ولابی‌های خلاف قانون اساسی و معیارهای اخلاقی و ارزشی می‌گردد. برخی از نمایندگان قبلی به محض قطع امید از ورود مجدد به مجلس به سیاه نمایی اوضاع و وارونه نمایی حقایق پرداخته و همه جزخود را در کاستی‌ها مقصر قلمداد می‌کنند. نه فقط در وادی سیاست بلکه در خیلی از امور و مسایل وضع بدتر از این می‌باشد. در عرصه هنر چه هنر هفتم (سینما) و چه موسیقی و شعب دیگر این هفت اقلیم با این نقیصه نامبارک روبرو هستیم.موسیقی رپ وبلوز و رشته‌های مرتبط تبدیل به بازار مکاره شده و آشفته بازاری به راه افتاده از نوع آنکه جانداری صاحب خود نشناسد. ناگهان با ظهور شاخ‌ها و کله‌ها رجز خوانی‌های بحر طویلی شروع شده و در این میدان بی در و دروازه یکنفر با ملیون‌ها فن ؛ زنجیره ای از صدها وهزاران امضا ردیف می‌کند. چهره ای که اکثر ترانه‌هایش مملو از الفاظ و کلمات اهانت آمیز و رکیک است برای فرزندان ما الگو می‌شود واقعا چه کسی جوابگوی این انفجار اخلاق ونابودی تربیت است؟ کمی‌آن طرف تر مانکن ادب و اخلاق هدایت بخشی دیگر از فرزندان ما را بدست گرفته؛ مجموع این جمعیت کثیر هیچکدومشان فرهنگ مبتذل طاغوت را نشنیده تا چه رسد به دیدن!!! کرونای فرهنگی قربانی کمتری از کرونای کوید ۱۹ ندارد.
کاش موج مراقبت از کرونای فرهنگی نیز حرکت کند. فضای مجازی را خفاش و شبکه‌های اجتماعی را ویروس بدانیم با این تفاوت که مبتلایان به کرونا بر اثر ایثار وتلاش‌های پزشکان و یاران بهداشت شانس حیات دوباره را یافته و به آغوش جامعه بر می گردند اما آسیب دیدگان فضای مجازی شانس کمتری در بازگشت به چرخه حیات فرهنگی واجتماعی را خواهند داشت.