توهین‌های محمد هاشمی به منتقدان دولت

محمد هاشمی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و برادر مرحوم هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با روزنامه آرمان با ردیف کردن توصیفاتی توهین‌آمیز، به منتقدان دولت حمله کرده است. هاشمی گفته «کرونا مربوط به یک قوه نیست که بگوییم مثلاً به قوه مجریه و شخص رئیس‌جمهور مربوط می‌شود. کرونا مجموعه کشور و نظام را درگیر کرده و همه مسئولند. مجلس، قوه قضائیه، دولت، نهاد‌های امنیتی، عمومی و اشخاص و افراد همگی مسئول هستند. با این حال عده‌ای از آب کره می‌گیرند و منتظرند تا مسئله‌ای را به رئیس‌جمهور و دولت نسبت دهند و تخریب کنند.»
و در ادامه هم چند خطی فقط ناسزا گفته: «این‌ها نه سیاسی کردن کرونا بلکه بیماری‌های سیاسی است که همیشه در جامعه ما وجود داشته و اکنون نیز وجود دارد و به قول معروف عقده‌گشایی است. عده‌ای بیمار سیاسی‌اند و می‌خواهند عقده‌گشایی کنند از این رو از هر چیزی سوژه درست می‌کنند. این‌ها مصداق این شعر هستند که نیش عقرب نه از ره کین است؛ اقتضای طبیعتش این است. آن‌هایی که بیمار سیاسی هستند طبیعت کارشان است که مثل عقرب می‌مانند که نیش می‌زند.»
صرف‌نظر از ادبیات نامناسب هاشمی که حتی در شأن سن و تجربه خودش هم نیست، اشکال سخنان او اینجاست که می‌خواهد نشان بدهد که در بحران کرونا صرفاً به دولت انتقاد شده است. در حالی که نقد و بررسی عملکرد نهاد‌های مسئول صرفاً شامل دولت نشده است و حامیان دولت با انحصاری نشان دادن انتقادات نسبت به دولت، می‌کوشند مظلوم‌نمایی کرده و بگویند تحت فشار هستند. در حالی که در همین مدت انتقادات بسیاری مثلاً به مجلس هم شده است. اما طبیعتاً وقتی مدیریت اجرایی کشور، و مدیریت ستاد کرونا با دولت است، نمی‌توان انتظار داشت سطح توجه به عملکرد دولت با سطح توجه به عملکرد سایر دستگاه‌ها یکسان باشد؛ اختیار و مسئولیت بیشتر، توجه بیشتر به درستی استفاده از اختیار را هم موجب می‌شود.