دستور رهبر انقلاب برای مسکونی شدن جزایر خلیج فارس

فرمانده نيروي دريايي سپاه در گفت‌وگويي راديويي به مناسبت روز ملي خليج فارس، اظهار داشت: ما هميشه پيام صلح و دوستي را به کشورهاي مسلمان همسايه داده‌ايم؛ و مي‌توانيم در خليج فارس با همگرايي امنيت را برقرار کنيم. سردار عليرضا تنگسيري با بيان اينکه متاسفانه برخي از سران کشورها که وابسته به بيگانه هستند، مي‌خواهند بيگانه در منطقه باشد، افزود: حضور بيگانه در منطقه ناامني به وجود مي‌آورد که شاهد آن هم چند تصادم دريايي از جمله ناوشکن آمريکايي با يک نفتکش ژاپني، زيردريايي آمريکايي با نفتکش و تيراندازي ناوشکن آمريکايي به سمت يک قايق تفريحي در امارات است که منجر به کشته شدن چند نفر شد. فرمانده نيروي دريايي سپاه با بيان اينکه خليج فارس يک خليج بسته با وسعت 250 هزار کيلومتر مربع است، گفت: اگر اتفاقي براي ناوهاي اينها که سوخت هسته‌اي دارند بيفتد؛ به مدت يازده سال اکوسيستم خليج فارس را از بين خواهند برد. سردار تنگسيري ادامه داد: حضور نامشروع آمريکايي‌ها در منطقه امنيت ما را مي‌تواند به خطر بيندازد، البته ما اجازه نمي‌دهيم هيچ ناو بيگانه‌اي در آب‌هاي ما حضور پيدا کنند. فرمانده نيروي دريايي سپاه با تاکيد بر اينکه جزايري که ما در خليج فارس داريم بسيار راهبردي و سوق الجيشي هستند،‌ تصريح کرد: بنا داريم جزاير خليج فارس را با ايجاد زيرساخت‌هاي مسکوني، براي سکونت مردم آماده کنيم و اين فرمان فرمانده معظم کل قوا است که مردم در جزاير زندگي کنند. وي افزود: وقتي اولين شخص مملکت مي‌فرمايند آنجا را بايد براي سکونت مردم فراهم کنيم، يعني ما به دنبال امنيت منطقه هستيم. سردار تنگسيري به ساخت فرودگاه و موج شکن در جزاير توسط ندسا اشاره کرد و گفت: در تنب بزرگ فرودگاه بين‌المللي ايجاد کرده‌ايم؛ در تنب کوچک هم فرودگاه ساخته شده است و همچنين نيروي دريايي سپاه بيش از 50 موج شکن را براي مردم ايجاد کرده است. فرمانده نيروي دريايي سپاه در پايان تاکيد کرد: بيگانگان در منطقه ما جا و مکاني ندارند و بايد از اين منطقه بروند.