آیا کارگران فرزندان ناتنی هستند؟

 
 
 
 


روز جهاني کارگر در شرايطي از راه رسيده که تعيين دستمزد کارگران براي سال 99 فاصله زيادي با سبد حداقلي معيشت خانوار دارد و به‌دليل عدم‌اجراي صحيح ماده 41 قانون کار، فاصله ميان دستمزد کارگران با حداقل سبد معيشتي خانوار به بيش از 53 درصد رسيده است. در تعيين دستمزد کارگران براي سال 99 شاهد يک اقدام عجيب بوده‌ايم که اين اقدام، خروج تعيين دستمزد از ماده 41 قانون کار بوده که با روش‌ها و متدهاي مختلف که هيچ‌کدام بار علمي و اقتصادي نداشته، ميزان دستمزد کارگران تعيين شده است. بي‌اعتنايي به بند يک ماده 41 قانون کار (تعيين دستمزد براساس تورم اعلامي از سوي مراجع ذي‌صلاح) که مرکز آمار تورم سال 98 را 8/34 درصد و بانک مرکزي 2/41 درصد اعلام کرده بود و بند دو ماده 41 قانون کار (تعيين دستمزد براساس سبد معيشتي خانوار) که امسال نيز - مانند همه دولت‌هاي گذشته- ناديده گرفته شد. تفکر تيم اقتصادي دولت براي تعيين دستمزد اين بود که همه مبالغ‌ ناچيزي همچون حق اولاد، نرخ سنوات، حق بن، حق اياب ذهاب و... در دستمزد کارگران محاسبه شود که با اين تفاصيل دستمزد کارگران بيش از 30 درصد افزايش قيمت خواهد داشت، در حالي‌که 21 درصد افزايش همان تفکر وزير اقتصاد و افزايش واقعي دستمزد کارگران بود. دولت توجهي به اين موضوع ندارد که فقط در فروردين ماه امسال جهش‌ خيره‌کننده در قيمت برخي از اقلام خوراکي رخ داده است. در اين راستا با افزايش قيمت خوراک‌ دام و طيور که منجر به مرگ هزاران جوجه شده، به‌زودي شاهد افزايش قيمت مرغ خواهيم بود. بيانيه‌اي روز گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت و وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در خصوص گراميداشت روز کارگر نيز پاشيدن نمک به اين زخم کهنه بود. آنها به صراحت اعلام کردند که با توجه اينکه که مي‌دانيم سبد معيشت کارگران با ميزان دستمزد کارگران تامين نمي‌شود، اما توان دولت همين بود! کسي نيست از آنها بپرسد که چرا فقط توان دولت براي قشر کارگران پايين است و چرا براي خيل عظيم مديران دولتي و کارمندانش کوتاهي نمي‌کنند؟ چطور براي کارمندان مانند فرزند تني دولت پايه حقوق حداقل دو و ميليون 800 هزار توماني بدون در نظر گرفتن حق اولاد، نرخ سنوات، حق بن و... اعمال مي‌شود، اما دستمزد کارگر به دو ميليون و 800 هزار تومان هم نمي‌رسد؟ مگر ما به‌خاطر تحريم‌، سال‌ها امکان صادرات داشتيم که حالا مشاغل و شرکت‌ها آسيب‌ ديده باشند؟ کرونا کدام شرکت را جز شرکت‌هاي خدماتي تحت‌تاثير قرار داده است؟ متاسفانه کرونا و رکود ناشي از آن، بازي صاحبان سرمايه است که بهانه دارند و با ناديده گرفتن دستمزد دنبال اجراي صحيح قانون کار نيستند.