دانیال زاده: در سال ۹۵ به حسین فریدون رشوه دادم


 

هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اکبر طبری روز گذشته برگزار شد. قاضی در ابتدای این جلسه دادگاه از متهم دانیال زاده خواست برای ارائه توضیحات در جایگاه قرار گیرد. متهم دانیال زاده با حضور در جایگاه، گفت: پروندهای که به خاطر آن در اینجا ایستادهام، پروندهای در مورد طبری است.

وی ادامه داد: ۵۹ مبایعه نامه وجود دارد و ۵۹ نفر از من ملک خریداری کردند که به دادگاه تقدیم میشود.

وی گفت: اتهاماتی وارد شد، گفتند در سال ۸۹ و ۹۰ پرونده داشتم. از نماینده دادستان خواهش میکنم پرونده را بدهند بازنگری شود. نماینده دادستان گفت از بانکها تسهیلات گرفتم، وثیقه نداشتهام و گران نمایی کردهام، اما تسهیلاتی که از بانک گرفتم معادل ۱۰ برابر آن، وثیقه گذاشتم. دانیال زاده گفت: اگر بانکها آمدند و گفتند من در ازای تسهیلات ۱۰۰ هزار تومان هم وثیقه ندادم هرچه گفتند به روی چشم، من به یکی از بانکها ۲۴۰ میلیارد بدهکارم و ۱۰ هزار میلیارد از وثایقم در اختیار آنها و در بورس است. تسهیلاتی که از بانکها گرفتهام ۷۶۰، ۴۰۰ و ۲۴۰ میلیارد تومان است. دانیال زاده ادامه داد: در سال ۸۷، ۵۶۰ میلیارد تومان ضرر کردم. در سال ۹۱ به کل سیستم بانکی ۵۱۹ میلیارد تومان بدهی داشتم و آن باعث شد که یا تسهیلات بگیرم یا نیروها را بیرون بیاندازم، اما این کار (بیرون انداختن نیروها) را نکردم. این متهم افزود: به غیر از خانوار خود ۵ هزار خانواده دیگر نیز از کنار کارخانههای من درآمد دارند. رییس دادگاه خطاب به متهم دانیال زاده گفت: فیلمی که پخش شد جزئی از دلایل بوده است و شما اکنون برای توضیحات در خصوص آن در جایگاه قرار گرفتید.

متهم دانیال زاده در ادامه عنوان کرد: در سال ۹۵ به حسین فریدون رشوه دادم و تصاویری که پخش شد مربوط به این پرونده نبود. وی گفت: در پایان سال ۹۰ منزلی را با طبری تهاتر کردم. اصلا طبری را ندیدم، در پایان سال ۹۱ یک روز طبری را ۲۲ بهمن که از خانه بیرون میآمد دیدم، خواهش دارم ۵۹ قولنامه و مبایعه نامه بررسی شود، چرا که عین ۵۹ نفر را حتی در محضر هم ندیدهام. متهم دانیال زاده گفت: نماینده دادستان به نکات خوبی اشاره میکند و به او تبریک میگویم ممکن است بگوید که به نام فرزندم بوده است، اما حتی فرزندم نیز در محضر حاضر نشده و این کارها را مباشر من انجام میدهد. تهاتری که طبری انجام داده با مباشر من بوده و با من نبوده است.

وی گفت: نماینده دادستان گفت دانیال زاده ارز کشور را برای لوازم بهداشتی گرفته است و هیچوقت کالای غیرمجاز یا دست دوم وارد نکردهام.

نماینده دادستان در واکنش به دفاعیات متهم دانیال زاده گفت: من از وزارت اطلاعات نقل کردم. متهم دانیال زاده ادامه داد: شخصی واحدی خریده و به واسطه صحبتهای آن فرد میگویند گران فروشی یا ارزان فروشی کردهایم، وقتی منزلی را از من ۲۳ میلیارد تومان خرید گرفتار شد، ۳ میلیارد بدهکار بود که آن را بخشیدم.

قاضی بابایی خطاب به متهم دانیال زاده گفت: متهم طبری چه خدمتی به شما کرده است؟ متهم دانیال زاده در پاسخ گفت: طبری هیچ گونه کاری برای من نکرده است. سالها است در این مملکت خدمت میکنم و هیچوقت از هیچکس تقاضای کمک نکردم و پاسخگوی اعمالم بودم.

در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان ضمن قرارگرفتن در جایگاه گفت: در جلسات گذشته ۴ محور را ترسیم و ۳ محور را تبیین کردیم که یک محور مانده است؛ لذا لازم میدانم مسائلی را توضیح دهم و با توجه به حضور مطلعین در جلسه دادگاه از دادگاه اجازه میخواهم هر کجا لازم بود مطلعین در جایگاه قرار گیرند و توضیح دهند. در ادامه جلسه دادگاه، قهرمانی نماینده دادستان اظهار داشت: در تاریخ ۱۱ بهمن ۹۰ متهم طبری در معاوضهای با رویکرد پولشویانه ملک ارزان قیمت خود را با اختلاف قیمت ۹ میلیاردی با واحدهای روما معاوضه میکند. طبری گفته ملک کریم خان متری ۲۰۰ میلیون است و از روما هم گرانتر بود. یکی از متهمان پرونده محمدباقر صدوقی است؛ صدوقی در قالب قرارداد کارشناسی املاک بیش از ده میلیارد به طبری واریزی داشته است حال آنکه در برخی موارد اصلا ملکی وجود نداشته و اقدامات صورت گرفته صرفا به منظور پولشویی بوده است. نماینده دادستان افزود: متهم طبری از صدوقی میخواهد ملک کریم خان را بخرد؛ تقاضا دارم آقای صدوقی در جایگاه قرار گیرد و به این سوال پاسخ دهد که طبری از او در مورد ملک کریم خان چه درخواستی داشته است.