در زمینه اقتصادی کارنامه قابل قبولی نداریم


 

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر در زمینه اقتصادی کارنامه قابل قبولی در کشور نداریم به این خاطر است که دست نیاز سوی دشمن دارز میکنیم. وقتی مردم را از عرصه تاثیرگذاری دور میکنیم سرنوشتی جز آسیب پذیر بودن نخواهد داشت. در این هفته دفاع مقدس باید درس بگیریم و خداباوری و مردم محوری را اصل قرار دهیم. به گزارش ایسنا، محمد باقر قالیباف در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس گفت: اسرا و شهدایی داریم که جز حرکت سر و چشم هیچ حرکتی نمیکنند و ۳۹ سال است که در حال مقاومت هستند. به همه آنها میگوییم که وفادار شما هستیم و تا جان داریم مسیر انقلاب را پیش خواهیم برد و از آنها میخواهیم برای ما دعای عاقبت بخیری کنند و عاقبت بخیری چیزی جز شهادت نیست. رئیس مجلس گفت: ما در روزهای جنگ روزهای تلخ و سخت زیاد داشتیم ممکن است فکر کنید که مزاح میکنم اما گاهی اوقات در زیر آتش سنگر میگفتیم خدایا از خیر کربلای تو گذشتیم فقط یک فرصت به ما بده تا مجروحین و شهدا را از صحنه نبرد خارج کنیم. سنتهای الهی این گونهاند.

خداوند تا جانها را به گلو نرساند و صف مومنین از مشرکین جدا نشود خبری از پیروزی نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روایت و قصه برای درک دفاع مقدس مهم است، اظهار کرد: ما به موزه نمیآییم که قصه و داستان تعریف کنیم، هر چند که همانطور که قرآن قصه و داستان تعریف میکند قصه مهم است، اما باید بگویم موزهها محل نمایش تحقق سنتهای الهی هستند این موزهها به ما نشان میدهند که جنگ تمام شده، اما جهاد ادامه دارد.

محمدباقر قالیباف با اشاره به اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران گفت: سنتهای الهی فقط در حوزه جنگی و امنیتی نیست بلکه در مسئله اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی هم وجود دارد. موزه برای ما نماد فرهنگ دفاع مقدس است به نظرم مهمترین محورهایی که رزمندگان به آن
وفادار بودند خداباوری و مردم محوری بود. رزمندگان سپاهی نبودند بلکه مردم بودند اصلا خود سپاه را مردم به وجود آوردند شرایطی به وجود آمد که مردم به خود اعتماد کردند.