ایران جمعه ضمیمه امروز


دور جدید ایران جمعه پنجشنبه ها همراه روزنامه ایران
شادباش و دیرزی...محمدرضا شجریان در واپسین سال قرن چهاردهم هجری شمسی، وارد دهه نهم زندگی‌اش شد. با حضور ابراهیم گلستان، احمدرضا احمدی، سیروس علینژاد، سعید فرج‌پوری،  هادی خانیکی و شاهو عندلیبی، 80سالگی‌اش را جشن گرفته‌ایم