بلیط هواپیما

تاسیس دیوان محاسبات جدید در پارلمان؟

آرمان ملي: دو ماه پس از آغاز به کار يازدهمين دوره مجلس، پرونده انتخاب رئيس ديوان محاسبات به‌عنوان بازوي نظارتي قوه مقننه و يکي از مهم‌ترين نهادهاي کشور، گرچه با معرفي رئيس جديد آن بسته شد اما حاشيه‌ها ظاهرا تمام نشده است. نمايندگان مجلس روز چهارشنبه اول مردادماه، از ميان دو نامزد رياست ديوان محاسبات يعني «مهرداد بذرپاش» و «لطف‌ا... فروزنده»، بذرپاش را با 157 راي موافق به رياست اين ديوان انتخاب کردند و بذرپاش يک هفته بعد يعني ششم مرداد در مراسمي با حضور رئيس مجلس معارفه و کار خود را آغاز کرد. اما ظاهرا بخشي از نمايندگان مجلس در فکر زيرورو کردن اساسي ديوان محاسبات هستند؛ چنانکه برنا نوشت: اخيرا رئيس، اعضاي هيات‌رئيسه و همچين روساي کميسيون‌هاي تخصصي مجلس در نشست شوراي هماهنگي کميسيون‌ها شرکت کردند. بنابه آنچه خانه ملت، از صحبت‌هاي «محمدباقر قاليباف»، رئيس مجلس، در اين نشست منتشر کرده، او در اين جلسه از لزوم نظارت بر «تفريغ بودجه شهرداري‌ها» سخن گفته است. حاجي دليگاني، عضو هيات‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي، هم خبر از تشکيل «ديوان محاسبات» جديد براي نظارت بر بودجه شهرداري‌ها داده است. «فريدون عباسي‌دواني»، رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، ضمن اظهار بي‌اطلاعي نسبت به اين گفت: احتمالا زمان طرح موضوع در جلسه حضور نداشتم. درحالي‌که عباسي نسبت‌به طرح موضوع درآمد پايدار شهرداري‌ها در جلسه رئيس مجلس با هيات‌رئيسه و روساي کميسيون‌ها اظهار بي‌اطلاعي مي‌کند، رئيس کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي با تاکيد براينکه اين موضوع در جلسه مطرح شد، گفت: «فعلا طرح موضوع شده اما ابعاد آن مشخص نشده است. در حال حاضر لايحه درآمد پايدار شهرداري‌ها در دستورکار کميسيون شوراها قرار دارد اما در خصوص، چگونگي نظارت بر بودجه شهرداري‌ها که برعهده مجلس است هنوز مشخص نشده که ديوان محاسبات، اين نظارت را انجام مي‌دهد يا بخش‌ ديگر مجلس. محمدصالح جوکار در پاسخ به اينکه اعضاي جلسه و قاليباف در مورد نحوه نظارت مجلس بر بودجه شهرداري‌ها چه پيشنهادي داشتند؟ تصريح کرد: فعلا در حد طرح مساله بوده و تصميمي در اين مورد گرفته، نشده است. رئيس کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اينکه آيا از شکل‌گيري ديوان محاسبات جديد صحبتي شد؟ خاطرنشان کرد: خير صحبتي از ديوان محاسبات جديد نشده است.
ديوان محاسبات فعلي نمي‌تــواند، مسئوليت نظارت بر شهرداري‌ها را بپذيرد
در ادامه «حسينعلي حاجي دليگاني»، عضو هيات‌رئيسه مجلس ، در رابطه با محور موضوع جلسه قاليباف با هيات‌رئيسه و روساي کميسيون‌ها گفت: دستور جلسه روز دوشنبه بررسي اولويت‌هاي کميسيون عمران مجلس بود. يکي از مواردي در ذيل اين موضوع مطرح شد اين بود که بايد، کمک کنيم شهرداري‌ها درآمد پايدار داشته باشند تا بتوانند، خود را اداره کنند. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در رابطه با نحوه نظارت مجلس بر درآمد پايدار شهرداري‌ها تصريح کرد: بحث ديگر اين بود که در حال حاضر براي هزينه اعتبارات دولتي در دستگاه‌هاي دولتي و همچنين به ميزان پولي که از منابع دولتي به شهرداري‌ها داده مي‌شود، ديوان محاسبات وظيفه دارد به آن نظارت کند که قانون اساسي هم به آن اشاره شده است. درحالي‌که جوکار منکر طرح موضوع ديوان محاسبات جديد در اين جلسه شد، که حاجي‌دليگاني تاکيد کرد که درخصوص شهرداري‌ها پيشنهاداتي بوده است که ديوان محاسبات فعلي بر اعتبارات و هزينه‌هاي شهرداري‌ها که منابع داخلي و دولتي دارند، نظارت کند. اين عضو هيات‌رئيسه افزود: در اين جلسه ديدگاهي مطرح شد مبني بر اينکه ديوان محاسبات فعلي نمي‌تواند، مسئوليت نظارت بر اعتبارات و هزينه‌هاي شهرداري‌ها را بپذيرد و بايد با بررسي ظرفيت‌هاي قانوني، يک ديوان ديگري بر امر نظارت هزينه‌ها شهرداري‌ها تشکيل شود. حاجي دليگاني در رابطه با سازوکار ديوان محاسبات جديد خاطرنشان کرد: اين مباحث در حد صحبت و گفتمان بود و در فهرست برنامه‌هاي کميسيون عمران قرار گرفت. در حقيقت براي اين موضع يکسري محدوديت‌هايي در قانون اساسي وجود دارد که به همين دليل، بايد با تامل و دقت، قانون اساسي بررسي شود که آيا چنين، امکاني وجود دارد يا اصولا مغاير قانون اساسي، است.
تغييرات در ديوان محاسبات

حاجي دليگاني پيش از اين هم از لزوم تغييرات در ديوان محاسبات سخن گفته بود مانند دوم مرداد که چنين عنوان کرده بود که «پيش‌بيني اين است با آمدن دکتر بذرپاش به ديوان محاسبات يک مرکز خوب براي مبارزه با فساد اقتصادي و پيشگيري از آن به وجود بيايد و براي شروع نيز کار بررسي را از افراد داخل ديوان محاسبات آغاز کنند زيرا گزارشاتي از مجلس قبل درباره وجود متخلفاني هر چند اندک در ديوان محاسبات رسيده است. اميدوار هستيم با تغيير و تحولات پيش‌آمده ديوان محاسبات به جايگاه خود که يک بازوي نظارتي قوي مجلس از طرف مردم است، نائل شود.» اين اظهارات نماينده مجلس با تيتر «تغييرات در ديوان محاسبات به مبارزه با فساد اقتصادي منجر خواهد شد» در برخي رسانه‌ها منتشر شد.
بلیط هواپیما