ضرورت تعامل بهارستان با پاستور

قطعا معلوم نيست که در 6 ماه آينده تا پايان دولت دکتر روحاني بين ايران و آمريکا مذاکره‌اي رخ دهد، اما مذاکره ايران و آمريکا در آينده نه چندان دور ممکن خواهد بود. در صورتي مي‌تواند حضور جو بايدن در رياست‌جمهوري آمريکا براي اقتصاد ايران مفيد و راهگشاي مشکلات اقتصادي باشد که تحريم‌هاي ايالات‌متحده برداشته شود. براي ايران حضور بايدن در کاخ سفيد ملاک نيست، بلکه سياست آمريکا در قبال جمهوري‌اسلامي مهم است و بايد ببينيم اين رئيس‌جمهور 77ساله جديد آمريکايي چه تاکتيکي را در قبال ايران خواهد داشت. شواهد نشان‌دهنده آن است که سياست ايالات‌متحده با حضور جو بايدن به سمت عقلانيت حرکت خواهد کرد و به نظر مي‌آيد دولت بايدن منطق در رفتار با کشورهايي مانند ايران را بر همه مسائل ديگر ترجيح دهد. اگر دولت جديد آمريکا تحريم‌ها را بردارد، در گفت‌وگو بين ايران و آمريکا دوباره باز خواهد شد و مذاکرات ايران و 6 کشور جهاني دوباره به حالت قبل برخواهد گشت. اگر راه مذاکره بين ايران و آمريکا باز شود، يقين دارم که ايران در مسير حل مشکلات مردم قدم برخواهد داشت. البته اينها همه بستگي به اين دارد که دولت جو بايدن مانند ترامپ از گستاخي و يکجانبه‌گرايي در قبال ايران دست بردارند و راه عقلانيت را در پيش بگيرند. البته من فکر مي‌کنم که انتخاب جو بايدن، دولت آمريکا را به سمت منطق حرکت خواهد داد و اگر اين دولت هرچه زودتر هم به مذاکرات برجام بازگردد، قطعا فضاي گفت‌وگو باز خواهد شد اما درباره نمايندگان مجلس که در اين مدت مرتبا با دولت مخالفت مي‌کردند، نمايندگان اين دوره مجلس ضمن اينکه نه تاييد مي‌کنم که به دنبال خودنمايي هستند، نه تاييد مي‌کنم که نيستند، اما درباره حل مشکلات اجتماعي ما بازخوردي مثبتي از نمايندگان مجلس نديده‌ايم. با توجه به مسئوليت بزرگي که بر دوش دولت روحاني است و دولت را با مشکلات عديده‌اي روبه‌رو کرده است، بايد با دولت همکاري لازم انجام شود. بار بزرگي که بر دوش اين دولت از مشکلات تحريم قرار گرفته تا مابقي مسائل کار را براي دولت سخت کرده است. دولت اين مشکلات را به هر صورتي که است تحمل مي‌کند و مردم هم زير اين فشار زندگي مي‌کنند. بايد نمايندگان هم با دولت براي حل اين مشکلات همکاري بيشتري داشته باشند، نه اينکه با بحث و جدل کشور را به سمت اختلاف‌افکني ببرند. مجلس يازدهم براي حل مشکلات اقتصادي هيچ طرحي عملياتي ارائه نداده است. نمايندگان مجلس اگر واقعا به دنبال حل کردن مشکلات جامعه هستند، بايد با دولت همياري و تعامل جدي‌تري داشته باشند و از مسائلي که مطرح آنها به ضرر مردم تمام مي‌شود، خودداري کنند.