آرزویی دست‌یافتنی

 
 
 
 


از ديرباز تاکنون دانشمنداني از جمله سقراط و افلاطون تا دوران کنوني از جمله آنتوني فلو و چزاره لومبروزو و ديگر فلاسفه و جرم‌شناسان در تبيين چرايي بروز جرائم در جامعه، مطالعات بسياري داشته و نظرات ارزشمندي در اين رابطه ارائه داده‌اند. در سال‌هاي اخير باوجود تشديد اقدامات امنيتي و تجهيز نيروي انتظامي به فناوري‌هاي روز و استفاده از آخرين دستاوردهاي کشف علمي جرائم، مع‌ذلک آمار جرائم و ساير آسيب‌هاي اجتماعي همچنان سير صعودي خود را طي مي‌کند. در همين راستا، خودکشي يکي از معضلات و آسيب‌هاي موجود در جامعه ماست که متاسفانه روند نگران‌کننده‌اي داشته است. حوادث اخير در شهرستان رامهرمز در طي يکماه گذشته که شش دانش‌آموز به دلايل مختلف دست به خودکشي زده بودند در صدر اخبار حوادث قرار گرفته است. اگرچه مسئولان شهرستان يادشده دلايل خودکشي را انگيزه‌هاي گوناگوني بيان کرده‌اند...
ادامه صفحه 9