تصویبFATF راه بازگشت به برجام

 
 
 
 
زماني که مذاکرات برجام آغاز شد، يک فضاي مثبت اقتصادي در کشور ايجاد شد. براي اولين‌بار در 40 سال گذشته، در سال‌هاي 95 و 96، دو سال پياپي، نرخ بيکاري يک‌رقمي شد، رشد اقتصادي دورقمي شد و حجم سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي قابل‌توجه بود. اگر ترامپ در ارديبهشت 97 از برجام خارج نمي‌شد، يقينا شاخص‌هاي اقتصادي بهبود پيدا مي‌کرد و همانطور که آن زمان نيز اين شاخص‌ها روي غلتک افتاده بود. نرخ تورم، رشد اقتصادي، اشتغال و سرمايه‌گذاري، پيش از سال خروج آمريکا از برجام، بهبود يافت. دولت يازدهم، در شرايطي بر سر کار آمد که تورم دو رقمي بود، اقتصاد کشور در سال‌هاي 91 و 92 متوقف و رشد اقتصادي منفي شده بود. از ابتداي سال 97 تاکنون به دليل خروج آمريکا از برجام و وخيم شدن شاخص‌هاي اقتصاد، منفي شدن نرخ رشد اقتصادي و بازگشت مجدد تورم و دورقمي شدن آن، به دليل خروج آمريکا از برجام بود. اگر آمريکا به برجام بازگردد، تجارت، صادرات نفت، پتروشيمي و مبادلات بانکي ما به روال عادي بازمي‌گردد. اين به شرطي محقق مي‌شود که دو کنوانسيون cftو پالرمو که از fatf باقي مانده است، توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام، تصويب بشود. در اينجا مساله اين است که اگر اقتصاد ما به شرايط عادي بازگردد، طبيعي است، اين موضوع مي‌تواند به عنوان دستاورد دولتي تلقي شود که با شعار رفع تحريم‌ها روي کار آمد. زماني که تحريم‌ها در سال 94 رفع شد، مردم آثار مثبت اقتصادي اين موضوع را ديدند. در سال 96، دستمزدها متناسب با تورم افزايش پيدا کرد. مردم امروز مي‌دانند، با اينکه کرونا نه‌تنها بر اقتصاد ايران بلکه بر اقتصاد همه دنيا اثر گذاشته است، عاملي که منجر به وخيم شدن شاخص‌هاي کل اقتصادي شده، قبل از کرونا، تحريم بوده است. به‌نظر مي‌رسد، بازگشت آمريکا به برجام مي‌تواند منجر به بهبود شرايط تجاري شود. صادرات نفت، صادرات غيرنفتي و واردات کشور به روال عادي بازمي‌گردد. امروز برخي از اقلام دارويي ما نيز در گرو بازگشت آمريکا به برجام است. بعضي از کشورهاي دوست و همسايه نيز به دليل خروج آمريکا از برجام، مبادلات خود با ايران را به حداقل رسانده‌اند. اين طبيعي است که اگر ما به سال‌هاي 94، 95 و 96 برگرديم، اقتصاد کشور به ريل برگردد و مبادلات ما با کشورهاي همسايه و جهان به روال عادي برگردد، حتما موجب بهبود شاخص‌هاي اقتصادي کشور خواهد شد. اين موضوع که شاخص‌هاي کل اقتصاد بهبود پيدا کند، حتما به نفع جرياني است که اين دولت به پشتوانه آن استقرار پيدا کرده و طبيعتا به همين دليل ممکن است، در انتخابات 1400 نيز با استقبال کشور روبه‌رو شود.