نقش مجلس در افزایش مشارکت انتخاباتی

 
 
 
 
نزديک انتخابات رياست‌جمهوري سال 1400 هستيم و تاکنون بارها شاهد اختلافات دولت و مجلس يازدهمي‌ها بوده‌ايم. هرچند که به باور من مجلس به آن معنا نمي‌تواند نقش چنداني در افزايش مشارکت مردم در انتخابات داشته باشد، اما در مجموع برخي اقدامات افراط‌گرايانه و احساسي که تاکنون شاهدش بوده‌ايم، به نوعي باعث نگراني بيشتر مردم مي‌شود و از سويي باعث افزايش سطح مشارکت مردم به دليل نگراني از تفکرات تند و احساسي مي‌شود. بنابراين از اين منظر عملکرد نمايندگان مجلس مي‌تواند در ميزان مشارکت در انتخابات 1400 تاثيرگذار باشد. حال اما به نظر نمي‌رسد که مولفه‌هاي ديگر آن‌هم در شرايط کنوني و با توجه به واقعيات جامعه از سوي مجلس بتواند در افزايش مشارکت مردم در انتخابات تاثيرگذار باشد. البته يک‌سري اقداماتي هم از طرف مجلس دارد صورت مي‌گيرد که مي‌تواند در ميزان مشارکت نقش داشته باشند. مانند طرحي که براي انتخابات رياست‌جمهوري در نظر دارند اما نکته حائز اهميت آن است که اگر اين طرح تبديل به قانون شود، مي‌تواند تاثيرات منفي را در جهت کاهش مشارکت مردم داشته باشد، نه در جهت افزايش مشارکت. اگرچه فعلا يک‌سري اصلاحاتي در اين طرح صورت گرفته و يک‌سري از شروط حذف شده‌اند اما اگر شرايط محدودکننده‌اي که در اين طرح مورد توجه است به تصويب برسد، قطعا در کاهش مشارکت مردم تاثيرش را مي‌گذارد. بي‌شک هر چه شرايط محدودتري در نظر گرفته شود که با چارچوب‌هاي دموکراتيک سازگاري نداشته باشد، نااميدي و بي‌انگيزگي مردم را براي تغيير سرنوشت سياسي کشور به دنبال دارد. در مجموع بايد گفت که تصويب اين طرح باعث کاهش مشارکت مي‌شود. از سوي ديگر اگر بحث تندروي‌ها در آستانه انتخابات افزايش پيدا کند، يقينا تاثيرات خاص خود را به شکل مثبت و منفي بر ميزان مشارکت مي‌گذارد. بدان معنا که تندروي‌هاي افراطي و حرکات احساسي باعث افزايش ميزان مشارکت مردم آن هم به دليل نگراني از آينده، مي‌شود. با اين تفاسير اقدامات مجلسي‌ها مي‌تواند بر سطح مشارکت انتخابات تاثيرگذار باشد.