اصلاح طلبان مرزبندی کنند

این روزها بیم آن می‌رود ویروسی که جناح اصولگرا با آن درگیر شده است گریبان اصلاح‌طلبان را نیز بگیرد.این ویروس، ویروس خودنمایی و طرح بحث‌های حاشیه‌ای زائد صرفا برای دیده شدن است!
از زمانی که مجلس جدید شکل گرفته برخی از نمایندگان اصولگرا مسابقه عجیبی را در بیان اظهارنظرهای عجیب و غریب آغاز کرده اند.این اظهارات برای دیده شدن در شبکه‌های اجتماعی خوب است ولی اگر عقلانی به ماجرا بنگرید در این میان هم جریان سیاسی مورد اشاره متضرر می‌شود و هم اینکه جامعه بیش از پیش به سیاسیون و مسئولان بدبین می‌شوند. فی‌المثل در موضوع واکسن گفته شد اعتمادی به دو کشور آمریکا و انگلیس نیست و استدلال آن هم بیان شد اما سوگمندانه اظهارنظرهای پس از آن از سوی برخی فعالین سیاسی اصولگرا و نمایندگان مجلس حیرت انگیز بود.به عنوان نمونه آن فعال سیاسی که گفت این دو کشور قصد دارند توسط واکسن «جی پی اس» وارد بدن ایرانی‌ها کنند و یا... براساس کدام پایه علمی است؟
از اصولگرایان بگذریم و برسیم به اصلاح‌طلبان. به نظر می‌رسد این جریان سیاسی کشور علیرغم آنکه منتقد رفتار سیاسیون و نمایندگان جناح راست است لیکن بعضا اخیرا خود گرفتار چنین اظهارنظرهای شاذ می‌شوند.مثال بارز آن که اخیرا مطرح شده گفته‌های فائزه هاشمی است. بر فرض که او قلبا به ترامپ اعتقاد داشته(!) اما بیان آن، چه سود
و منفعتی دارد و مهمتر اینکه چه نسبتی با رویکرد جریان اصلاح‌طلب خواهد داشت؟وقتی جریان اصلاح طلب بر مصالحه و مذاکره تاکید دارد طبعا ترامپ دشمن این رویکرد بوده پس شان طرح این سخنان غریب چه بوده است؟ پیش‌تر هم البته یکی دیگر از اعضای حزب کارگزاران سخنانی مطرح کرد که حاشیه ساز شد.سعیدلیلاز که مشاور امین غالب دستگاه‌های دولتی شده است(!) در سخنانی به استقبال رئیس جمهور نظامی رفته بود. هرچند برخی از طرفداران اجاره‌ای وی در پی ماله کشی بر سخنان عجیب او بودند اما روشن بود که او می‌خواهد بگوید حتی اگر رئیس جمهور بعدی نظامی هم باشد او حاضر است با وی کار کند!خب طبعا این ادعا نیز میانه‌ای با مرام اصلاح طلبی ندارد. هیچ وقت این جریان طالب یک رئیس جمهور نظامی نبوده و به صورت مداوم و مکرر تاکید و اصرار بر مرزبندی میان فعالیت سیاسی و نظامی‌گری کرده است.
به نظر می‌رسد بجاست موثران جریان اصلاح طلب فکری به حال این قضیه کنند.این گاف‌های سهوی یا عمدی برای جریان مذکور گران تمام خواهد شد.به عبارت ساده اینجا،جای رودربایستی سیاسی نیست و باید مرزبندی کرد با کسانی که عاشق ترامپ جانی هستند و ... . فکر نمی‌کنم روشن‌تر می‌شد نوشت!