ما که نظارتی ندیدیم !

 همیشه در وقت گرانی و ارزانی، در مواقع خاص و اعیاد برای تهیه گزارش راهی بازار می شدم تا گزارشی از وضعیت قیمت ها و ... تهیه کنم. این بار هم قصد همان بود اما با یک تفاوت، اتو کشیده و مرتب تر از همیشه راهی بازار می‌شوم.  وارد کفش فروشی می شوم، نمی دانم قیمت ها چگونه است. اما مدیر فروشگاه یک لحظه هم سکوت را جایز نمی‌داند و با آب و تاب از اجناسش می گوید. پس از ختم کلامش می گویم:چرا اجناستان هیچ کدام برچسب قیمت ندارد؟ خسته نمی شوید بخواهید برای هر جنس یک به یک به مشتری قیمت بدهید. برای لحظه ای مکث می کند و می‌گوید: نه مشکلی نیست. درابتدای صحبت هایش وقتی قیمت را جویا می شوم، قفسه ای از کفش ها را نشان می دهد و می گوید: از این قفسه بیشترشان فروش رفته و همین یک جفت مانده است. فروش قبلش همه بالای 120 هزار تومان بود اما الان چون تک افتاده اند به نرخ 70 هزار تومان می فروشم...! راهی یک لباس فروشی می شوم و...مشروح گزارش را در khorasannews.com بخوانید.