هشتگ زرشک

مجید ابهری‪-‬ ورود هر فناوری و مکتب، همراه خود تعابیر و اصطلاحات ویژه وکاربردی خود را وارد گفتمان مردم به ویژه اهل واصحاب آن فرایند می‌نماید. فضای مجازی وشبکه‌های اجتماعی نیز از این قاعده مجزا ومستثنی نمی‌باشند. با ورود «کلاب هاوس» به عنوان آخرین دستاورد ارتباطی انسان ها، هر روز موضوع و موردی وارد جوامع امروز مخصوصا بین جوانان ونوجوانان می‌گردد. یکی از متداول‌ترین و کاربردی‌ترین فنون وابزار در این فضا مفهوم «هشتگ» می‌باشد. این عبارت درست مشابه شمشیر دامکلوکس می‌باشد با لبه‌های تیز وکند.
دفاع از حقوق مظلومان و استمداد از خوبان هم اندیش برای تجمیع دریک مجموعه فرضی، حمایت از کودکان کار و زنان سرپرست خانوار، رسیدگی به حیوانات بیمار وگرسنه و
بی سرپناه، جمع‌آوری کمک مالی برای آزادی زندانیان بیگناه وده‌ها حرکت زیبای انسانی به مدد فضای مجازی مقدور می‌شود که اگر قرار بود در دنیای حقیقی چنین حرکتی صورت پذیرد در صورت تحقق مدتهای طولانی صرف آن میشد. این یکی از همان محاسن وامتیازات اساسی اینترنت وفضای مجازی می‌باشد اما فقدان فرهنگ‌سازی کاربردی در مسیر آموزش وایجاد سواد فضای مجازی در قبال جنگ نابرابر نرم باعث شده تا این
فرآیند نیز همانند بسیاری از مفاهیم مورد استفاده نادرست ومنفی قرار گیرد.

گاه در راستای وارونه نشان دادن حقایق ویا هجوم ناجوانمردانه وخالی از حقیقت به یک واقعیت مورد سوء استفاده برخی از افراد قرار می‌گیرد. عده‌ای از افراد مخصوصا نوجوانان وجوانان بدون توجه به اصالت وماهیت اهداف این هشتگ ها، به دنبال آنها کشیده شده و در کمند بی‌هدفی و دشمنی‌های عبث می‌افتند.در خاتمه باید یادآور شوم که به عنوان یک اسیب شناس اجتماعی با بیش چهل سال تجربه تلخ در آسیبهای اجتماعی باید عرض کنم که خطرها و گسستگی‌های فکری و عاطفی ناشی از ویروس‌های تهاجمی فضای مجازی کمتر از مواد مخدر آن هم از خطر ناکترین نوع آن، نیست و دور نیست که علایم و عوارض واگیرشده از هشتگ‌های سرگردان درفضای مجازی همچون سیارکها و
پاره سنگ‌های سرگشته درفضا، به جان فرزندان ما بیفتند و در بحبوحه کشمکش‌های سیاسی تقسیمات میراث ما و یقه گیری‌های جناحی دوستان، ناگاه بلایی بر سرما آورند که نه درتاریخ اصلاح‌طلبی و نه در سوابق اصولگرایی مثل ومانند داشته باشند.