پشت پرده تعلل 8 ماهه در تزریق ۲۰۰ میلیون دلار به بورس

در شرایطی دو روز قبل ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب کرد برای احیای بورس، 200 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی تخصیص یابد که توضیحات دیروز صندوق توسعه ملی نشان می دهد این موضوع، مهرماه سال گذشته به تصویب شورای عالی امنیت ملی رسیده و به دلیل پیگیری نکردن سازمان بورس و نیز مشکلات تسعیر ارز توسط بانک مرکزی اجرایی نشده بود.به گزارش خراسان، یکی از 10 مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای احیای بورس که دیروز و در صفحه 10 روزنامه خراسان جزئیات آن به چاپ رسید، تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سهام بود. بر این اساس، 200 میلیون دلار معادل پنج هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه تزریق خواهد شد.این در حالی بود که گویا این 200 میلیون دلار قرار بوده چندین ماه قبل به بازار سرمایه تزریق شود و در این میان، شائبه تعلل در تخصیص و کارسازی آن به وجود آمده بود. در این باره دیروز تسنیم به نقل از صندوق توسعه ملی توضیحاتی ارائه کرد که حاکی از آن بودکه مشکل از جانب صندوق توسعه نبوده است. صندوق توسعه ملی با استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده است: در تاریخ 99.7.2 مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص تخصیص منابع به سازمان بورس و اوراق بهادار در هیئت امنای این صندوق مطرح و مقرر شد که این مصوبه  پس از طرح در هیئت عامل، به بانک مرکزی ابلاغ شود.در جلسه فوق العاده هیئت عامل صندوق، مورخ 99.7.3 نیز اختصاص منابع مدنظر شورای عالی امنیت ملی برای بورس مصوب و به بانک مرکزی ابلاغ شد ولی به دلیل پیگیری نکردن سازمان بورس اوراق بهادار از طریق بانک مرکزی و مشکلات تسعیر ارز توسط بانک مرکزی، این مصوبه هنوز اجرایی نشده است. (با این حال و) با توجه به مشکلات به وجود آمده اقتصادی، با هماهنگی به عمل آمده با هیئت نظارت صندوق توسعه ملی، مبلغ هزار میلیارد تومان پس از تصویب در هیئت عامل صندوق، در صندوق تثبیت سرمایه سازمان بورس سپرده گذاری شد.صندوق توسعه ملی همچنین بیان کرده که در روز شنبه گذشته 28 فروردین 1400 در جلسه ای با هماهنگی  فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اکثریت اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی، مقرر شد از محل مطالبات صندوق توسعه ملی از سازمان امور مالیاتی، مبلغ پنج هزار و 100 میلیارد تومان برای کمک به سازمان بورس و اوراق بهادار در صندوق «تثبیت بازار سرمایه» سپرده گذاری شود که بلافاصله نامه مربوط به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ و رونوشت آن به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شد. تبعات اقتصادی تبدیل منابع ارزی صندوق به ریال برای حمایت از بورس به گزارش خراسان، با این اوصاف باید گفت گرفتن تصمیم اخیر مبنی بر تزریق پنج هزار میلیارد تومان منابع به بورس، بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده که طبعاً یک نهاد امنیتی و استراتژیک است و صرفاً یک تصمیم فنی اقتصادی به شمار نمی رود. چه این که در شرایطی که ارزهای این صندوق طبق اظهارات قبلی مسئولان چندان در دسترس نیستند، تزریق این منابع عملاً به معنای چاپ پول و استقراض دولت از منابع بانک مرکزی خواهد بود. باید توجه داشت از آن جایی که این منابع متعلق به همه مردم ایران است، استفاده از آن در بازار سرمایه از نظر فنی تنها زمانی توجیه خواهد داشت که سود و انتفاع بیت المال از این محل همزمان با به گردش افتادن چرخ بازار سرمایه لحاظ شود. در غیر این صورت، معنایی جز رانت ویژه برای بازار سرمایه نخواهد داشت. بازاری که در ماه های گذشته معلوم شده به ابزاری برای تامین منابع برخی حقوقی های کلان تبدیل شده است.