قاصدک 24

بازگشت دوجانبه به برجام یک نفع همگانی


سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: شش دور مذاکرات غیر مستقیم با تهران و مذاکرات وین به خاطر پیچیدگی تحریم ها و اقدامات هسته ای و محدودیت های هسته ای برگزار شده است. همچنین مکرر خواستار از سرگیری دیپلماسی، دیپلماسی غیر مستقیم از طرف آمریکا بوده ایم تا بتوانیم مشخص کنیم آیا می توانیم مسائل باقی مانده را نهایی کنیم و آیا می توانیم بر مبنای آنچه در شش دور قبلی مذاکره شده پیش برویم یا نه. به گزارش ایسنا ند پرایس افزود: از طرف دیگر، موضوع نهایی کردن مسائلی دیگر از جمله اقدامات هسته ای که ایران باید برای از سرگیری پایبندی به برجام انجام دهد، اقدامات مربوط به تحریم ها که آمریکا و جامعه جهانی حاضرند در صورت آمادگی ایران برای از سرگیری پایبندی اش به برجام انجام دهند، وجود داشته است. بنابراین این موضوع را به مذاکرات در وین وا می‌گذاریم.
وی گفت: به وضوح گفته ایم حاضر نیستیم اقدامات یک جانبه انجام دهیم و این کار را هم نخواهیم کرد تا رغبتی برای ادامه دادن مذاکرات ایجاد کنیم. بازگشتی دوجانبه به پایبندی به نفع آمریکا و به نفع اعضای ۱+۵ است؛ همچنین طبق گفته دولت های قبلی ایران، به نفع تهران است که بتوانیم به این نقطه برسیم. بنابراین، ما به وضوح نشان خواهیم داد حاضر نیستیم صرفا به خاطر بازگشتن پای میز مذاکرات، هیچ گونه اقدام یک جانبه ای انجام دهیم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: آمریکا و اسراییل می خواهند مطمئن شویم از دستیابی ایران به یک سلاح هسته ای، به طور قابل راستی آزمایی و دائمی ممانعت شده است. ما همچنان بر این باوریم دیپلماسی در هماهنگی با متحدان و شرکایمان که مسلما شامل اسراییل هم می شود، بهترین راه رسیدن به این هدف است.وی افزود: ما به رایزنی دقیق با متحدان و شرکایمان ادامه خواهیم داد. رابرات مالی در روزهای اخیر مذاکرات و رایزنی هایی داشته و در تمامی این رایزنی ها، توافق کلی و مشترکی درباره ضرورت بازگشتی دوجانبه به پایبندی کامل به برجام وجود داشت.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد توسعه‌های هسته‌ای ایران گفت: قرار است در روزهای آتی جلسه شورای حکام تشکیل شود. ما به آژانس اعتماد کامل داریم. رایزنی‌های دقیقی با آژانس داشته‌ایم. ولی به طور منظم با آژانس در ارتباط بوده‌ایم تا بهترین رویکرد و بهترین پاسخ را در قبال تداوم این تنش‌های هسته‌ای مشخص کنیم.پرایس ‌گفت: ما به وین رفته‌ایم تا این برنامه بازگشتی دوجانبه به پایبندی به برجام را بیازماییم.