بلیط هواپیما

نواصلاح‌طلبی پیر!

خبر‌های رسیده حاکی از برگزاری نشست‌های جدید اصلاح‌طلبان با عنوان «نواصلاح‌طلبی» است. اصلاح‌طلبان در دوران هشت ساله دولت روحانی و پس از آن برای انتخابات‌های مختلف تشکل‌های مختلفی با حضور احزاب سیاسی خود ایجاد کردند که هیچ کدام در جلب نظر توده‌ها و حتی بدنه جوان جریان موفق نبودند. حالا این جلسات جدید با حضور افرادی همچون بهزاد نبوی، موسوی لاری، و محمدرضا عارف برگزار می‌شود تا ضمن آسیب شناسی عملکرد دهه اخیر اصلاح‌طلبان، بتواند راه‌های بازگشت آنان به هویتی را که هویت اصلاح‌طلبی می‌نامند، پیدا کند.
پیش از این‌ها افرادی همچون محمدرضا تاجیک، تئوریسین اصلاح‌طلب بار‌ها خواستار بازنگری اصلاح‌طلبان در شخصیت‌ها و مسیر انتخابی اصلاح‌طلبان شده بودند و تاجیک بار‌ها تلاش اصلاح‌طلبان برای رسیدن به قدرت را تخطئه کرده و اقدامات آنان را مخالف اصلاح‌طلبی دانسته بود. کارگزاران سازندگی رویکرد انتخابات محور دارند و می‌گویند باید با شرکت در انتخابات بتوانیم راه خود را بیابیم، اما برخی اصلاح‌طلبان رویکرد جامعه محور و همراهی با توده‌ها را حتی اگر منجر به تحریم انتخابات شود قبول دارند.
اما نکته جالب توجه آن است که نواصلاح‌طلبی هم با همان پیران اصلاح‌طلب دارد شکل می‌گیرد و برخلاف اسمش خبری از جوانی و تازگی در آن نیست.