بلیط هواپیما

بیکاری 500 پرستار مشهدی پس از فروکش کرونا

گروه جامعه/ 500 پرستار مشهدی پس از فروکش کرونا بیکار شده اند؛ این خبری است که رئیس نظام پرستاری مشهد اعلام کرد و البته وعده داد که این تعداد پرستار در اولویت جذب امسال قرار بگیرند. محسن گچ پزان در گفت و گو با «خراسان رضوی» اظهار کرد: حدود 500 پرستار که در دوران کرونا مشغول فعالیت در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد بوده و اکنون بیکار شده اند، در اولویت جذب امسال قرار دارند. وی افزود: حدود 500 نفر از پرستارانی که در مشهد قرارداد موقت 89 روزه و در اوج کرونا حضور داشتند، پس از پایان دوره طرح خود به کارگیری نشده اند اما با پیگیری های انجام شده در اولویت اول استخدامی پرستاران طی امسال قرار گرفتند.  وی با بیان این که مدت خدمت طرحی‌ها با توجه به محل خدمت آن‌ها متفاوت است، تصریح کرد: همیشه کمبود نیرو داشته‌ایم و همچنان نیز کمبود داریم. اما در موضوع طرح در همه بیمارستان های دولتی دانشگاه علوم پزشکی معمولا بین 25 تا 30 درصد پرستار طرحی داریم که بخشی از آن ها دوره طرح شان را گذرانده بودند اما دوباره دعوت به کارشدند و برخی هنوز زمان طرح داشتند که تمدید شد اما با فروکش کردن موج کرونا و پایان مدت زمان طرح آن ها، اتمام طرح و قراردادشان که به صورت موقت و 89 روزه بوده اعلام شده است. گچ پزان خاطرنشان کرد: این که در برخی رسانه ها گفته شده این تعداد پرستار اخراج یا تعدیل شده اند صحیح نیست چون اصلا رابطه استخدامی بین آن ها و دانشگاه وجود نداشته و این موضوع در کل کشور بوده و مربوط به 5 هزار پرستار است اما به هر حال این عزیزان مدتی بیکار شده اند و نمی توان این موضوع را نادیده گرفت. رئیس نظام پرستاری مشهد اظهار کرد: سال قبل پیگیری هایی از طریق ریاست جمهوری انجام و مجوز جذب 17 هزار پرستار برای امسال دریافت شده است و این 5 هزار پرستار طرحی نیز در اولویت اول جذب هستند و عملا این 5 هزار نفر درون آن 17 هزار نفر بودند که در سال 1401 جذب خواهند شد و مشکلی برای آن ها به وجود نخواهد آمد.