بلیط هواپیما

قاليباف: پارلمان‌ها پيوند بخش تجاري دو کشور را برقرار کنند

در ديدار رئيس گروه دوستي پارلماني کرواسي
قاليباف: پارلمان‌ها پيوند بخش تجاري دو کشور را برقرار کنند
آرمان ملي: رئيس مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر ضرورت تسهيل روابط ميان تجار و بخش‌هاي خصوصي ايران و کرواسي گفت: گروه‌هاي دوستي پارلماني دوکشور مي‌توانند با فعال کردن بيش از گذشته اين مناسبات و تسهيل ارتباطات تجاري، روابط اقتصادي دوکشور را چند برابر رشد دهند. زلاتکو حسن بگوويچ رئيس گروه دوستي پارلماني کرواسي و ايران، صبح ديروز(دوشنبه، 30 خرداد ماه) با حضور در بهارستان با محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شوراي اسلامي ديدار و گفت و گو کرد. قاليباف در اين ديدار با ابراز اميدواري از اينکه اين سفر در گسترش روابط سياسي، اقتصادي و فرهنگي مؤثر باشد، گفت: سي‌اُمين سالگرد برقراري ارتباط رسمي ميان ايران و کرواسي را تبريک مي‌گويم و اميدواريم ارتباط پارلماني ميان دو کشور با تحرک بيشتري پيش برود. رئيس مجلس شوراي اسلامي در ادامه با بيان اينکه دو کشور ايران و کرواسي، دوستان خود را در روزهاي سخت شناخته اند، يادآور شد: روزهاي سخت جنگ بالکان، ما را به هم نزديک کرد، روابط را پايدار نگاه داشت و آن را در ياد دولت‌ها و ملت‌ها ماندگار کرد. وي در ادامه با اشاره به روند مذاکرات وين که آمريکايي‌ها با تضادي که در حرف و عمل خود دارند، مانع به نتيجه رسيدن آن مي‌شوند، عنوان کرد: در شرايطي که تحريم‌هاي ظالمانه و غيرقانوني عليه ايران اعمال مي‌شود، مهم است که کدام کشورها در شرايط سخت کنار يکديگر مي‌ايستند.‌ قاليباف با تاکيد بر ايجاد مسيري پايدار و ماندگار براي ارتباطات دو کشور گفت: بهترين مسير را براي ارتباطات پايدار، دولت‌ها و پارلمان‌ها تعيين مي‌کنند و در اين زمينه ارتقاي روابط گروه‌هاي دوستي پارلماني ضرورت دارد. رئيس قوه مقننه با تأکيد بر ضرورت تسهيل روابط ميان تجار و فراهم کردن ارتباط بخش خصوصي ميان دو کشور، اظهار کرد: اطمينان داريم برقراري اين مناسبات مي‌تواند ظرف يک سال، روابط اقتصادي دو کشور را چندين برابر افزايش دهد. وي در همين زمينه تاکيد کرد: لازم است گروه‌هاي دوستي پارلماني دو کشور با افزايش تعامل براي رفع موانع همکاري‌ها اقدام و پيوندهاي بخش تجاري دو کشور را برقرار کنند.