برق ۱۶ اداره پرمصرف پایتخت قطع شد

مديرعامل شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ گفت: با توجه به تداوم گرما و ضرورت همراهي مشترکان برق، ديروز برق 16 اداره پايتخت به علت بي‌توجهي به اخطارهاي لزوم کاهش مصرف برق قطع شد.
به گزارش وزارت نيرو، «کامبيز ناظريان» افزود: خط قرمز صنعت برق، تامين رفاه و آسايش هموطنان است.
وي ادامه داد: به منظور توزيع عادلانه انرژي، مشترکان پرمصرف به ويژه ادارات و دستگاه‌هاي اجرايي که به مصوبات ابلاغي هيئت وزيران در خصوص مديريت مصرف برق بي‌توجه باشند، مشمول اعمال قانون خواهند شد.
مديرعامل برق پايتخت افزود: بر اساس مصوبه ابلاغي هيات دولت، همه دستگاه‌هاي اداري موظف هستند درساعات اداري ميزان مصرف خود را نسبت به دوره مشابه به ميزان حداقل 30 درصد کاهش دهند.


ناظريان خاطرنشان کرد: طي روزهاي آتي نيز برخورد با مشترکان پرمصرف اين شهر ادامه خواهد داشت.