نفوذ تجاری ایران در سازمان‌های منطقه‌ای

گروه اقتصادی/ تجارت غیرنفتی ایران دریک سالی که از فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد، تمام رکوردهای تاریخی خود را شکسته و پشت‌سرگذاشته است. براین اساس، آمارها نشان می‌دهد که تجارت و صادرات ایران به بسیاری از کشورها افزایش یافته است و دراین میان گزارش‌ها از رشد قابل توجه تجارت ایران با اعضای سازمان‌های منطقه‌ای حکایت می‌کند. طبق گزارش‌های گمرک ایران، در پنج ماهه نخست امسال، تجارت و صادرات ایران با 11 عضو سازمان همکاری‌های شانگهای به ترتیب 31 و 10 درصد افزایش یافته است. از ابتدای امسال تا پایان مردادماه، ۱۷ میلیارد و ۵۶ میلیون دلار بین ایران و اعضای سازمان شانگهای تبادل شد.سهم صادرات کالای ایرانی به کشورهای عضو این سازمان، در پنج ماه نخست امسال، ۹ میلیارد و ۷۸ میلیون دلار بود. همچنین تجارت ایران با اعضای سازمان اکو نیز دراین مدت رشد 40 درصدی داشته است. ازسوی دیگر، نگاهی به مراودات تجاری ایران با 15 کشور همسایه نیز نشان دهنده رشد 24 درصدی تجارت و 27 درصدی صادرات به این کشورهاست. روندی که افق روشنی پیش روی اقتصاد ایران قرارداده است. 
 رشد 40 درصدی صادرات ایران به اعضای اکو
از ابتدای سال تا پایان مرداد، 9 میلیون و 107 هزار و 402 تن کالا به ارزش 6 میلیارد و 893 میلیون و 869 هزار و 451 دلار، بین ایران و 9 کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو تبادل شد که این میزان نسبت به 5 ماه نخست سال قبل، 39 درصد افزایش داشته است. این درحالی است که در پنج ماهه نخست سال گذشته مجموع تجارت ایران با اعضای این سازمان 4 میلیارد و 958 میلیون دلار بود که بدین ترتیب تجارت ایران در سال‌جاری نزدیک به 2 میلیارد دلار بیشتر شده است. از این میزان کالای تبادل شده، 7 میلیون و315 هزار و 928 تن به ارزش 4 میلیارد و 118 میلیون و 241 هزار و 11 دلار، صادرات کالای ایرانی به کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو بوده که 20 درصد در وزن و 40 درصد در ارزش نسبت به دوره مشابه افزایش داشته است. بررسی میزان صادرات ایران در مدت مشابه سال گذشته به اعضای اکو نشان می‌دهد که در پنج ماهه نخست سال 1400 حدود 2 میلیارد و 941 میلیون دلار به این کشورها صادر شده است که در این بخش نیز نزدیک به 1.2 میلیارد دلار ارز صادرات ایران افزایش یافته است. همچنین واردات از 9 کشور عضو اکو از ابتدای سال تا پایان مرداد به یک میلیون و 791 هزار و 475 تن رسید که با وجود کاهش دو درصدی نسبت به مدت مشابه از لحاظ ارزش 38 درصد با رشد همراه بوده است.
 سهم اعضای اکو ازصادرات و واردات ایران
آمارهای میزان صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای عضو اکو نشان می‌دهد، ترکیه با خرید 3 میلیون و 682 هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و 328 میلیون دلار و رشد 110 درصدی، افغانستان با یک میلیون و 256 هزار تن به ارزش 640 میلیون و 573 هزار دلار و کاهش 25 درصدی و پاکستان با یک میلیون و 78 هزار تن به ارزش 474 میلیون و 751 هزار دلار و رشد 13 درصدی، سه مقصد اول صادرات کالاهای ایرانی به اعضای سازمان همکاری اقتصادی اکو بودند و بعد از آن آذربایجان با 296 میلیون دلار، ترکمنستان با 166 میلیون دلار، ازبکستان با 88 میلیون دلار، قزاقستان با 61.2 میلیون دلار، تاجیکستان با 45.6 میلیون دلار و قرقیزستان با 18.4 میلیون دلار قرار دارند. دربخش واردات نیز، ترکیه با فروش 2 میلیارد و 166 میلیون و 326 هزار دلار و رشد 21 درصدی، پاکستان با فروش 429 میلیون و 339 هزار دلار و رشد 375درصدی و قزاقستان با 78 میلیون و 423 هزار دلار و رشد 174 درصدی، سه کشور اول طرف معامله با ایران در بین اعضای سازمان همکاری اقتصادی اکو برای تأمین نیازهای کشورمان بودند و پس از آن ازبکستان با 32.6 میلیون دلار، تاجیکستان با 26.2 میلیون دلار، آذربایجان با 15.3 میلیون دلار، ترکمنستان با 14.4 میلیون دلار، افغانستان با 10.4 میلیون دلار و قرقیزستان با 2.7 میلیون دلار قرار دارند.