دیدار مالی و سفیر ایران در سازمان ملل

آرمان امروز: به دنبال انتشار اخباري مبني بر سه بار ديدار رابرت مالي مذاکره کننده ارشد آمريکا طي دو ماه گذشته با سفير ايران در سازمان ملل، نمايندگي ايران در سازمان ملل متحد، اخبار منتشر شده مبني بر ديدار امير سعيد ايرواني سفير در سازمان ملل با “رابرت مالي” نماينده ويژه آمريکا در امور ايران را نادرست دانست. نمايندگي ايران در سازمان ملل متحد عصر چهارشنبه به وقت محلي، اخبار منتشر شده درباره ديدار سفير ايران در سازمان ملل با مذاکره کننده ارشد آمريکا را نادرست دانست و اعلام کرد: سفير ايران در سازمان ملل با چهره‌ها و شخصيت هاي سياسي و دانشگاهي مختلفي ديدار دارد اما مذاکره اي با مقامات آمريکايي نداشته است. لارا روزن روزنامه نگار آمريکايي نيز در خبرنامه خود نوشت: مقامات وزارت امور خارجه و کاخ سفيد به صراحت پاسخ ندادند، اما گزارش ها مبني بر ديدار راب مالي، نماينده آمريکا در ايران با سعيد ايرواني، سفير ايران در سازمان ملل در هفته‌هاي اخير را تکذيب نکردند و گفتند که ايالات متحده ابزارهايي براي ارسال مشخص و قاطع پيام هايي به ايران بود، اما احياي برجام در کانون ارتباطات نبوده است.