رویکرد ستاد امربه معروف سیاسی نیست

آرمان امروز: روز  7 دي ماه امسال روزنامه آرمان امروز، در همين صحفه گزارشي با عنوان «پيشنهاد تشکيل وزارتخانه از آب گل آلود» نوشت که در آن گزارش به موضوع « وزارتخانه امر به معروف و نهي از منکر تأسيس شود» پرداخته بود. حال ستاد امر به معروف و نهي از منکر، پاسخي به اين گزارش داد که در دامه مي خوانيد:
1- در بخشي از گزارش آمده است که در رويکرد ستاد مشکلات اقتصادي و نارضايتي هاي مردم در ابعاد مختلف جايي ندارد.
مروري بر اخبار منتشره در رسانه ها و تارنماي ستاد نشان از توجه ستاد امر به معروف و نهي از منکر به خواسته ها و مطالبات مردم در ابعاد مختلف دارد که توجه خوانندگان را به آن جلب مي نماييم:
 اعلام آمادگي ستاد امر به معروف براي پيگيري مطالبات قانوني مردم - کد خبر26523- سوم دي ماه 1401

 رصد و اصلاح برنامه‌هاي آموزشي مدارس- کد خبر 26495- سي آذر 1401
 ورود ستاد امر به معروف و نهي از منکر به رفع معضل آلودگي هوا - کد خبر 26421- 27 آذر 1401
 آغاز فعاليت قرارگاه گشت ارشاد مديران در ستاد امر به معروف و نهي از منکر - کد خبر 26385- 23 آذر 1401
 تشکيل پرونده اي 1200 صفحه اي بر اساس گزارش‌هاي مردمي درباره يکي از مناطق آزاد تجاري جنوب کشورو دستگيري تعدادي از کارکنان مجرم اين منطقه اقتصادي به دستور قضايي- کد خبر 26385- 23 آذر 1401
 ورود قرارگاه گشت ارشاد مديران ستاد به بودجه مسئوليت اجتماعي شرکت‌هاي بزرگ صنعتي و نفتي جهت صرف محروميت زدايي از استان‌ها -کد خبر 26385- 23 آذر 1401
 حمايت از هنرمندان مطالبه گر در حوزه مفاسد اقتصادي از جمله کارگردان مستند قزل قيه-کد خبر 26385- 23 آذر 1401
 اعلام آمادگي ستاد امر به معروف براي ساماندهي اعتراضات مردمي -کد خبر: 26259- 12آذر 1401
 حمايت قاطع از بانوي گزارشگر فساد و ترک فعل هاي تهديدگر بهداشت عمومي - کد خبر: 26208- 7 آذر 1401
 مطالبه‌گري ستاد امر به معروف براي تأمين آب پايدار شهر همدان - کد خبر: 25965-30 مهر 1401 و ...
2- ستاد امر به معروف و نهي از منکر از ماه ها قبل از اغتشاشات اخير، در طرحي که براي عفاف و حجاب ارائه کرد بروز چنين تنش هايي را هشدار داده بود. در طرح جامع عفاف و حجاب ستاد امر به معروف و نهي از منکر، راهکارهايي ارائه شد تا اين مسئله مهم و مورد اختلاف و چالش بدون تنش و درگيري در جامعه حل و فصل شود تا از دو قطبي سازي و مقابل هم قرار گرفتن مردم اجتناب شود. اگر ستاد از ابتداي سال جاري به مقوله مهم عفاف و حجاب پرداخت، مطالبه مردم متدين و انقلابي و پيشگيري از بروز چنين شرايط بغرنجي بود که مورد سوءاستفاده دشمنان نظام و دوستان جاهل قرار گرفت و چندين ماه امنيت داخلي و خارجي کشور را دستخوش تلاطم کرد. ولي متاسفانه کم کاري مسئولان و تماميت خواهي و سياست بازي جريان‌هاي سياسي که به جاي نقد منصفانه به تخريب اين طرح و حتي ستاد و دبير آن نمودند، عرصه براي جولان دشمن و اذناب داخلي اش فراهم آورد و به جاي عذرخواهي حالا طلب کار هم شده اند و دستيار کاملا سياسي يک مقام مملکتي با فرافکني خواستار انحلال ستاد شده است در حالي که بايد براي بوجود آمدن چنين شرايط سياسي و اقتصادي از ملت عذرخواهي کنند و پاسخ‌گو باشند.
3- در بخشي از گزارش ديدگاه هاي ستاد درباره آموزش و پرورش به طرح وزارت خانواده و جواني جمعيت ارتباط داده شده و در سخنان نماينده محترم مجلس آمده است که مسئولان ستاد معتقدند آموزش و پرورش بيمار بوده امام دواي درد و بيماري تشکيل وزارتخانه است؟ در هيچ سخن و متني اين دو موضوع به هم مرتبط نشده اند و مشخص نيست نماينده محترم از کجا چنين برداشتي کرده است! يکي از گرفتاري هاي ما و نظام اظهارنظر و قضاوت بدون مطالعه مسئولان و افراد درباره مسائل و موضوعات است پراختن به هياهوهاي رسانه اي است.
 مساله اصلي ستاد در حوزه آموزش و پرورش عدم وجود عدالت آموزشي در ابعاد مختلف است.
بازنگري اساسي در جذب و گزينش معلمان به خصوص دانشجو معلمان و انتقاد جدي از جذب و گزينش 25 هزار دانشجو معلم در فرصتي 18 روزه و بدون بررسي دقيق و رعايت شاخص هاي علمي و عمومي و در کنار آن هدر شدن بخش عمده اي از سرمايه عمر کودکان، نوجوانان و جوانان در مدارس به دليل وجود درس‌هايي که نه تغييري در زندگي محصل ايجاد مي کند و نه سودي براي کشور دارد همچنين خروجي ضعيف آموزش و پرورش در جنبه هاي علمي، تربيتي و انقلابي از جمله انتقادات دبير ستاد امر به معروف و نهي از منکراست.
وجود مدارس اشرافي با شهريه هاي چند ده ميليون توماني از ديگر مصاديق ضد عدالت آموزشي است و اعلان نتايج کنکور امسال و اغتشاشات اخير هشدار بزرگي براي مسئولان بود که نشان مي‌داد تبعيض بزرگ آموزشي و بي‌عدالتي و هدر رفتن سرمايه هاي اين مرز و بوم در سيستم آموزش کشور رخ داده است. ستاد امر به معروف و نهي از منکر درباره تمامي اين مسائل تذکرات لازم را به مسئولان داده و معتقد است از جيب همه مردم  براي نسل آينده پولي خرج مي شود که خروجي آن با تربيت نسل تراز، فاصله بسيار دارد.
همچنين ستاد براي ارتقاي سطح آموزش و پرورش نسل کنوني طرح هايي را ارائه کرده  است. مردمي سازي آموزش و پرورش و سپردن اداره مدارس به دست فرهنگيان و معلمان متعهد و مجرب با پرداخت سرانه اي که آموزش و پرورش براي يک دانش آموز هزينه مي کند، از جمله اين طرح‌هاست.
گفتني است که با دستور رئيس جمهور محترم و همت وزيرآموزش و پرورش شيوه جذب معلمان خوشبختانه براي سال آينده تا حدود زيادي اصلاح شد.
4- از جمله دلايل و استدلال هاي ستاد امربه معروف و نهي از منکر براي تشکيل وزارت خانواده و جواني جمعيت مي توان به موارد زير اشاره کرد:
الف- در نگاه غير اسلامي و ليبراليستي، آزادي زن، مرد، جوان، نوجوان و ... عمدتاً خارج از چارچوب‌هاي خانواده تعريف مي‌شود در حالي که پرداختن به خانواده به عنوان يک مجموعه هدايتگر و با هويت مستقل مورد تأکيد اسلام است لذا جايگاه زن، مرد، جوان، نوجوان، کودک و سالمند در خانواده بايد تعريف شود.
ب- اهميت دادن به جايگاه خانواده به‌عنوان يک هويت مستقل، رسيدن به هدف اصلي آن در نظام خلقت يعني توليد و تربيت نسل و اثربخشي به تمامي اعضاي آن به‌عنوان هسته قدرت بخش، گام مهمي در تشکيل امت واحده و تمدن اسلامي است. پرداختن مجزا به مرد، زن، جوان و نوجوان خارج از هويت خانواده و نگاه اجزايي و اعضايي موجب تضعيف جايگاه خانواده شده و اگر تحت هر عنوان به جوان و زن و کودک و ديگر اجزا، خارج از چهارچوب خانواده پرداخته شود، سازماندهي و مديريت خانواده را تضعيف و خيانت به حريم اين نهاد مقدس است. اين نگاه در دولت‌هاي غرب زده به خاطر تقليد از نسخه‌هاي ليبراليستي يا کسب آراء مردم به هر طريقي، شکل گرفته است که به فروپاشي خانواده کمک کرده و قوام اجتماع را برهم زده است.
ج- در وضعيت موجود که به اشتباه براي بعضي از اعضاي خانواده مانند جوانان و زنان متولي معيني مشخص شده است براي اجزاي مهم و اثرگذاري همچون کودکان، نوجوانان، مردان و... متولي و برنامه‌ريزي وجود ندارد و نگاه موجود درباره نقش کودک، نوجوان، مرد و ميان‌سال، بي مسئول، بدون منطق، ناقص و مضر به نظام اجتماعي است.
د- هدف از خلقت جنسيت زن و مرد و تشکيل خانواده، در نظام زوجيت توليد و تربيت نسل است. مسئله توليد نسل، جواني جمعيت و تربيت نسل به عنوان رکن مهم و رسالت اصلي بايد در وزارت خانواده پيش بيني و ريل گذاري شود.
رويکردهاي ستاد سياسي نيست و در عين تلاش براي تعامل هاي سازنده و اثربخش با هيچ گروه و جناح و دولتي عقد اخوت نبسته است و براي برگزاري کرسي هاي آزادانديشي در تمامي مسائل همچون عفاف و حجاب، وزارت خانواده و جواني جمعيت، عدالت آموزشي، گشت ارشاد مديران و... اعلام آمادگي مي‌کند.