اعتماد جامعه به دولت

عباس سلیمی‌نمین
عوامل متعددی می‌تواند در افزایش یا کاهش اطمینان افکار عمومی به حاکمیت تاثیر بگذارند. طبیعتا یکی از دغدغه‌های اصلی دست‌اندرکاران باید این باشد که «اعتماد» به‌عنوان سرمایه‌ای  برای حاکمیت جلب شود. اما اگر به‌ دلیل‌هایی درباره این موضوع غفلت شود، جوامع به استقبال هزینه‌های گزافی خواهند رفت. درباره تحریم‌ها بحثی با این مضمون برای غرب مهم شد که اگر تحریم‌های شدید وضع شود، می‌توانند فاصله مردم ایران با نظام را زیاد کنند. یعنی مدیران در ارتباط با نیازهای جامعه ضعیف تلقی شوند و در نتیجه این ذهنیت، اطمینان جامعه به سیستم روز به روز کمتر شود و ایران با چالشی بزرگ روبرو شود. در چنین موقعیتی لازم است، تصمیم‌گیران اهتمام‌شان را مضاعف کنند و با بهره‌بردن مطلوب از پتانسیل‌های موجود اثر تهدیدهای بین‌المللی را حتی‌المقدور کمتر کنند تا این برنامه بدخواهان همیشگی ایران مغفول بماند. اگر هم غفلت کنیم و با مردم صحبت نکنیم و در اطلاع‌رسانی کوتاهی کنیم، شرایط به‌گونه‌ای پیش خواهد رفت که مردم احساس غریبگی کنند. این حالت بدترین وضعیتی است که یک جامعه می‌تواند با آن مواجه شود. اگر جامعه به این نتیجه برسد که حاکمیت مواردی را از آنها پنهان می‌کند، اعتماد عمومی لطمه‌هایی بزرگ می‌بیند و نمی‌توانیم مانع‌های پیش‌رو برداریم.