آتش لیست ساختمان‌های ناایمن دامن شهرداری را می‌گیرد

آرمان امروز- حميد رضا خالدي: بعد از آنکه شهرداري بارها مدعي شده بود که به خاطر دستور برخي نهادها، اجازه انتشار ليست ساختمان هاي ناايمن شهر تهران را ندارد، آتش سوزي مهيبي که در يکي از ساختمان‌هاي اين ليست روي داد، باعث شد تا دوباره موضوع ضرورت انتشار اين ليست به شکلي جدي مطرح شود.
در دوره شوراي پنجم بود که بعد از حادثه پلاسکو، مقرر شد تا سازمان آتش نشاني، ليست ساختمان هاي نا ايمن پايتخت را مشخص و در اختيار شورا قرار دهد. ليستي که گرچه تهيه و بيش از 3 هزار ساختمان را شامل مي شد اما، در نهايت ازآنجايي‌که در آخرين ماه‌هاي دوره عمر شورا آماده شده بود، عملا اقدامي براي ايمن سازي ساختمان هاي نا ايمن آن انجام نگرديد.
ليستي که ميراثي شد براي شوراي ششم و شهرداري زاکاني که به‌نوعي با صدها پلاسکو دست و پنجه نرم کند و يکي از آنها در خيابان بهار با آتش 12 ساعته و شهادت يک آتش نشان دامن آن را گرفت.
ليست ساختمان هاي پرخطر و ناايمن به بيش از 129 سازه مي‌رسد، شورا خواستار ايمن سازي اين سازه‌ها که بخش زيادي از آنها را ساختمان هاي عمومي تشکيل مي‌داد، شد. درخواستي که شهردار تهران در واکنش به آن بارها مدعي شد که به مالکان ساختمان ها هشدارهاي لازم داده شده و در صورت کم توجهي آنها، با انها برخورد شده و حتي پلمپ خواهند شد.

ساختمان پلمب بود؟!
با اين حال حادثه آتش سوزي مهيبي که در ساختمان 7 طبقه خيابان بهار رخ داد و منجر به فوت يکي ديگر از آتش نشان‌ها نيز شد، نشان داد که تهديدها و اقدامات شهرداري نتوانسته تاثيري در ايمن سازي ساختمان هاي ليست 12 عددي شهرداري داشته باشد!  عليرضا زاکاني با حضور در محل آتش‌سوزي ساختمان 153 در جمع خبرنگاران گفته است: «اين ساختمان قبلا اخطار آتش‌نشاني گرفته بود اما جزو ساختمان‌هاي ناايمن ما نبود بلکه جزو ساختمان‌هايي بود که نياز به سلسله اقداماتي داشته که اين اقدامات سطح ايمني را افزايش مي‌داده اما اين ساختمان جزو 129 ساختمان ناايمن نبوده است.»
وي با بيان اينکه اين ساختمان تخلفاتي داشته که کميسيون ماده 100 درخصوص تغيير کاربري آن ضمن محکوميت در سال 98 راي را صادر کرده است، ادامه داد: «ما امسال اعمال راي را انجام داديم و ساختمان را پلمب کرديم. مالک فک پلمب کرده بود که پس از فک پلمپ به دستگاه قضايي شکايت کرديم و در مسير برخورد قضايي قرار داشته که چنين اتفاقي روي داد. يعني تخلفات ساختمان محرز است و اين اتفاق رخ داده است.»
اين بهانه شهردار تهران مبني بر اينکه مالک فک پلمپ کرده و به همين خاطر شهرداري تقصيري در حادثه رخ داده ندارد، البته نمي‌تواند صحت داشته باشد. دليل آن هم واضح است! چنانچه حادثه يا تخلفي در ساختمان يا مغازه‌اي رخ دهد و آن ملک توسط شهرداري پلمپ شده و جلوي آن نيوجرسي گذاشته شود، اگر مالک اقدام به فک پلمپ و برداشتن نيوجرسي هاي بتني کند در کمتر از چند ساعت نيروهاي شهرداري، به سرعت در محل حاضر شده و دوباره آنجا را پلمپ و نيوجرسي ها را جايگزاري مي کنند!
سرپوش شورا
اين حادثه اما همانطور که پيش بيني مي شد با واکنش هاي متفاوتي از سوي اعضاي شورا در جلسه ديروز مواجه شد. رئيس شوراي اسلامي شهر تهران با تکرار اظهارات زاکاني گفت: «متاسفانه اين حادثه دير به سازمان آتش‌نشاني اطلاع داده شد و همين مسأله باعث گسترده شدن ابعاد آتش‌سوزي گرديد، به نحوي که آتش‌سوزي در طبقه سوم انبار از ساعت 9:30 صبح آغاز شد، اما ساعت 9:45 به آتش‌نشاني اطلاع داده شد و ظاهرا به دليل تخلف مالک نمي‌خواسته اطلاع دهد، در نهايت هم چون با سيستم‌هاي معمولي قابليت اطفا نداشته باشد، به آتش‌نشانان اطلاع داده که اگر به موقع اطلاع مي‌دادند، آتش‌نشانان در عرض شش تا هفته دقيقه به محل حادثه مي‌رسيدند.»
زاکاني در برزخ ليست محرمانه
با اين حال به نظر مي رسد شهرداري با توجه به حادثه‌اي که رخ داده و باز هم همه نگاه‌ها را متوجه وي کرده، کمي از موضع خود پايين آمده باشد کمااينکه زاکاني در حاشيه جلسه شوراي شهر ديروز گفت: «ليست ساختمان هاي ناايمن در اختيار مرجع قضايي است و مرجع قضائي نيز روي آن احکامي را صادر کرده است. اين موضوع در جهت اصلاح خواهد بود لذا مسيري که مي رويم در جهت اصلاح است.»
ليستي با 3 هزار ساختمان ناايمن
با تمام اين تفاصيل،  سيد محمود ميرلوحي؛ عضو شوراي شهر دوره پنجم در گفت و گو با «آرمان امروز» با ذکر اينکه در آن زمان ليستي شامل 3 هزار ساختمان نا ايمن تهران تهيه شده بود، گفت: «در آن دوره پيشنهادهاي خوبي براي ايمن سازي املاک ناايمن مطرح شد، از جمله اينکه پيشنهاد شد به ساختمان‌ها، با توجه به ميزان ايمن بودن آنها رتبه داده شود و ارزش و قيمت آنها نيز براساس همين رتبه بندي تعيين شود. اما عمر شوراي پنجم به اجراي اين پيشنهادها قد نداد و عملا اين موارد مسکوت ماند و ليست 3 هزار ساختمان نا ايمن به شورا و. مديريت بعدي سپرده شد.»
ميرلوحي در مورد استدلال شهردار تهران که گفته است؛ به خاطر برخي ملاحظات و دستورهاي نهادهاي بالادستي، نمي تواند ليست ساختمان هاي نا ايمن را افشا کند نيز گفت: «اين دليل اصلا بهانه خوبي نيست! چون اين ليست که جزء موارد محرمانه نيست که شهرداري بخواهد از افشاي آن به خاطر منافع مردم و جامعه طفره برود! برعکس اگر اين ليست منتشر شود مي تواند  جنبه بازدارندگي داشته باشد. يعني افشاي آن و پيگيري هاي شهرداري مي تواند مالکان ساختمان هاي ناايمن را مجبور به ايمن سازي کند و همين مساله نيز مي تواند به نوعي عامل بازدارندگي داشته باشد. يعني وقتيکه مالکي مي بيند که تا اين حد در مورد ايمني ساختمان ها حساسيت وجود دارد، مسلما خودش فکري براي ايمني ساختمانش خواهد کرد.»
نقش نهادهاي امنيتي
احمد صادقي، رئيس کميته نظارت شورا و رئيس اسبق سازمان مقابله با بحران تهران نيز در گفت و گو با «آرمان امروز» در مورد مقاومت شهردار در افشاي ليست ساختمان هاي نا ايمن گفت: «به نظرم افشاي اين ليست بهتر از پنهان کردن آن است چرا‌که مي‌تواند باعث شود تا مالکان و سازندگان ساختمان‌ها، بخصوص ساختمان‌هاي عمومي و اداري دقت بيشتري در رعايت نکات فني و ايمني داشته باشند.
وي با مروري بر خاطرات خود در زمانيکه رياست سازمان مقابله با بحران را برعهده داشت و وجود 3 هزار ساختمان شناخته شده نا ايمن گفت: «نمي دانم ليست 3 هزار تايي  از کجا آمده است؟ چون ليستي که در زمان ما تهيه شده بود، همان ليست 129 تايي بود! شايد ليست 3 هزارتايي شامل سازه هايي است که ضوابط آتش نشاني را رعايت نکرده‌اند.«
صادقي در پاسخ به اين سوال که منظور شهرداري از اينکه برخي دستگاه‌ها و نهادها اجازه انتشار اين ليست را نمي دهند ، کدام سازمان هاست؟ تصريح کرد: «فکر مي کنم منظور دوستان، نهادهاي امنيتي و نظارتي باشد. در دوره ما نيز در جلساتي که با دادستاني و فرمانداري و... داشتيم آنها با اين استدلال که افشاي اين ليست مي تواند باعث تشويش اذهان عمومي و ايجاد استرس کند، مخالف اطلاع رساني در موردآن بودند در حاليکه معتقدم افشاي اين ليست مي تواند بيشتر از همه باعث تشويش سازندگان و مالکاني باشد که در ساختن سازه هاي خود نکات ايمني را رعايت نمي کنند.»
حالا و با اين شرايط بايد منتظر ماند و ديد که آيا شهرداري باز هم بر حفظ اطلاعات ليست سازه هاي ناايمن اصرار دارد يا با افشاي آن تلاش خواهد کرد تا به واقع، جهادي را براي ايمن سازي اين سازه ها و جلوگيري از حوادثي مشابه پلاسکو يا ساختمان 153 خيابان بهار، آغاز کند.