اهمیت استراتژیک بزرگراه خواجه – ورزقان

مدير مجتمع مس سونگون در حاشيه آيين افتتاح باند رفت قطعه اول بزرگراه خواجه- ورزقان، به تبيين اهميت مسير بزرگراه تبريز-خواجه-ورزقان-آقابابا فرامرزي- نوردوز پرداخت.
مدير مجتمع مس سونگون در اين آيين با اشاره به توسعه به عنوان هدف استراتژيک شرکت ملّي صنايع مس ايران گفت: شرکت مس تلاش مي نمايد توسعه را به صورت همه جانبه اعم از توسعه فعاليت هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و ... پيش ببرد و با عنايت به اهميت استراتژيکي اين بزرگراه براي استان و کشور مقدس جمهوري اسلامي ايران در راستاي دسترسي به کشورهاي اوراسيا و اروپا است  شرکت مس و مجتمع مس سونگون اين مسير را به عنوان هدف استراتژيک براي توسعه انتخاب نموده و تلاش مي نمايد با تأمين اعتبار لازم اين بزرگ راه به نظانم مقدس جمهوري اسلامي ايران، آذربايجان شرقي و شهرستان ورزقان هديه گردد. دکتر معبود عباس زاده با اشاره به طول 140 کيلومتر اين مسير استراتژيک افزود: تأمين مالي 4 قطعه اين پروژه نزديک به 9500 ميليارد ريال صورت گرفته و بقيه اعتبار لازم از  30 الي 50 هزار ميليارد ريال با توجه به طراحي مسير تأمين خواهد شد تا شرکت ملّي صنايع مس ايران و مجتمع مس سونگون اين بزرگراه به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، استان و شهرستان ورزقان هديه‌دهد.
دکتر عباس زاده با اشاره به اينکه تمامي برآيندهاي اجرايي در حوزه هاي وزارت راه و شهرسازي، آذربايجان شرقي، شرکت مس و مجتمع مس سونگون طي شده است ادامه داد: انشالله در هفته هاي آتي با هماهنگي دستگاه هاي مربوطه شاهد آيين کلنگ زني براي 5 قطعه باقيمانده مسير خواهيم بود و پيش بيني مي شود تا دو سال اين مسير به استان و شهرستان تقديم شود.
بزرگراه خواجه - ورزقان به لحاظ موقعيت استراتژيک خود در منطقه و ادامه اين مسير تا نوردوز به عنوان کريدور بين المللي و راه دسترسي و اتصال استان به اوراسيا و کشورهاي اروپايي حائز اهميت بوده و شرکت ملّي صنايع مس ايران و مجتمع مس سونگون در راستاي برنامه ريزي استراتژيک خود در جهت توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي منطقه، تکميل اين بزرگراه را جزو اولويت‌هاي اصلي خود دانسته و با تأمين اعتبار مالي آن در به سرانجام رسيدن اين پروژه، نقش کليدي خود را در منطقه ايفا مي‌نمايد.


براي بهره برداري از باند رفت قطعه اول، عمليات خاکبرداري 2.455.000 متر مکعبي، 259 هزار مترمکعب خاک ريزي، 26 هزار مترمکعب بتن ريزي، 42 هزار تن آسفالت انجام پذيرفته است.