احمد خاتمی: مخالف نوروز نیستیم اما نوروز اسلامی

آرمان امروز: احمد خاتمی، خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به در پیش بودن نوروز و چهارشنبه سوری گفت: ما با شادی مردم نه تنها مخالف نیستیم، بلکه نظام اسلامی در پی ایجاد شادی مناسب برای همه مردم است. ما با نوروز مخالف نیستیم و نخواهیم بود. متنها نوروز اسلامی، نوروزی که با مقلب القلوب و الابصار همراه باشد. سنت‌های خوب نوروزی مثل تمیز کردن خانه‌، شهر، صله رحم، کینه زدایی از دل و ... را پاس می‌داریم منتها به همه به خصوص جوانان می‌گوییم که دنبال شادی بخردانه باشند. شادی که عقل بگوید بارک الله، چهارشنبه سوری که می‌توان آن را چهارشنبه سوزی نیز نامید از اقدامات نابخردانه است و می‌بینید که هنوز چهارشنبه سوری نیامده ولی تعدادی از نوجوانان و جوانان بخاطر حوادث ناشی از این موضوع آسیب دیده‌اند. ما با نوروز مخالف نیستیم و نخواهیم بود. متنها نوروز اسلامی، نوروزی که با مقلب القلوب و الابصار همراه باشد. سنت‌های خوب نوروزی مثل تمیز کردن خانه‌، شهر، صله رحم، کینه زدایی از دل و ... را پاس می‌داریم منتها به همه به خصوص جوانان می‌گوییم که دنبال شادی بخردانه باشند. هنوز چهارشنبه سوری نیامده تعدادی از جوانان آسیب دیده‌اند.