آقای خاندوزی! به کلاس ها باز گردید

وزیر اقتصاد اخیرا و پس از آنکه اظهارت او در خصوص کاهش نرخ تورم با وجود رشد نقدینگی و صعود شتابان نرخ دلار در سال اینده با واکنش رسانه ها مواجه شده باردیگر در اظهارتی غیر واقعی و مقایسه ای مع الفارق  تورم ایران با سایر کشورها سعی کرد تا با آدرس غلط دادن از زیر بار مسئولیت فرار کند . احسان خاندوزی این بار با تاکید بر اینکه « سایر کشورها هم تورم دارند گفته؛ روند کاهشی نرخ تورم در کشور، از ابتدای امسال با حذف ارز ترجیحی و جنگ اوکراین و صعود تورم در بازارهای جهانی متوقف شد و تورم نقطه به نقطه افزایشی شد. امروز در شرایطی هستیم که تورم در بسیاری از کشورها از یک و دو درصد و بعضا تورم منفی به بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است. تورم غلات، نان، مواد پروتیینی در المان از نرخهای منفی سالهای گذشته، در ماههای گذشته به بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است؛ همین گروهها در ایتالیا از تورم ۲ و ۳ درصدی به بیش از ۱۰ و ۲۰ درصد رسیده است؛ در همین کشور همسایه ما، ترکیه، تورم گروههای کالایی مذکور به بالای ۱۰۰ درصد افزایش یافت که البته در ماههای اخیر با اندکی تعدیل به حدود ۸۰ درصد رسیده است.البته خاندوزی ادامه داده که این معنای نادیده گرفتن خلاها و قصورهای احتمالی در داخل کشور نیست اما در تحلیل بازار داخلی، نمی توان واقعیت بازارهای جهانی را نادیده گرفت.» در واقع تردیدی وجود ندارد که عوامل جهانی بر اقتصاد اکثر کشورها به ویژه بعد از کرونا اثر گذار بوده است اما اجتمالاوزیر اقتصاد فراموش کرده اند که در تمامی این کشورهایی که مورد اشاره مقام وزارت بوده رشد تورمی در یک بازه رقم خورده و برای همن میزان تورم که تنها در چند کالا صورت گرفته مردم آنها بارها اعتراض کرده اند بنابراین به نظر می رسد وزیر اقتصاد خوانده ای که هنوز نمیداند تورم 10 تا 20 درصدی حتی بر فرض صحت آمار رسمی که ماهانه آنرا بالای 50 درصد اعلام می کند قابل مقایسه با وضعیت اقتصادی کشورهای اروپایی وحتی همسایه نیست!
احتمالا یا همچنان در خواب است که باید به ایشان تاکید کرد لطفا به کلاس های درس باز گردید یا بهتر است برای فرار از زیر فشار اذهان عمومی حداقل اقتصاد را به اقتصاد خوانده ای دیگر واگذار‌کنند.