بیمارستان هوشمند حضرت مهدی (عج) افتتاح شد

آرمان امروز: کلان بيمارستان هوشمند حضرت مهدي به عنوان بزرگترين مجموعه درماني نظام سلامت در دوران شکوهمند انقلاب اسلامي که سرآمد بيمارستان‌هاي ايران و منطقه و ابرپروژه‌اي ملي است، امروز چهارشنبه با حضور رئيس جمهور و وزير بهداشت افتتاح شد.
پروژه مهدي کلينيک با نزديک به 1000 تخت شامل 522 تخت بستري عادي، 204 تخت بستري ويژه، 110 تخت بستري اورژانس و 42 تخت بستري جراحي سرپايي، پروژه بيمارستاني منحصر بفرد تاريخ نظام سلامت کشور است.
اين بيمارستان 108 هزار متر مربع وسعت دارد و به همين دليل سرانه فضاي فيزيکي هر تخت آن بالاست و بيماران در فضايي باز و مناسب تحت درمان قرار مي گيرند.
همچنين برخوردار از پد هلي کوپتر، تجهيزات پيشرفته، روزآمد و فوق‌مدرن است. بيشترين تعداد تخت ICU و CCU را در بين بيمارستان‌هاي کشور دارد، تنها 110 تخت اورژانس دارد که اين تعداد تخت براي احداث يک بيمارستان کافي است، تعداد380 عضو هيأت علمي دارد که تعدد و تنوع رشته هاي آنها در بين بيمارستان هاي کشور و منطقه بي‌نظير است.


دشوارترين و مهمترين عمل‌هاي جراحي از قبيل پيوند کبد و جراحي قاعده جمجمه در اين بيمارستان به واسطه تجهيزات پيشرفته و پزشکان نخبه و دانشمند قابل انجام است. تنها 6 ژنراتور دارد که هر يک از اين ژنراتورها براي تامين برق يک مجموعه بيمارستاني بزرگ کافي است. بيمارستان از معماري و هتلينگ فوق پيشرفته برخوردار است و خدمات‌رساني در آن فناوري پايه و تماماً هوشمند است.