تصويب كليات سند نوسازی گفتمان و منشور اصلاح‌طلبی

كليات سند نوسازي گفتمان و منشور اصلاح‌طلبي در جلسه امروز يكشنبه ٢٩ بهمن ماه مجمع عمومي جبهه اصلاحات ايران كه با حضور اعضاي حقوقي و حقيقی اين جبهه برگزار شد، مورد بررسي قرار گرفت و به اتفاق آرا به تصويب رسيد. محمد سالاری، رييس كميته برنامه‌ريزي و راهبردهاي جبهه اصلاحات، در ابتداي اين جلسه ضمن ارائه گزارشي از فرآيند تدوين و تصويب سند نوسازی گفتمان اصلاح‌طلبی در اين كميته، آن را به عنوان سند بالادستي و مهم‌ترين منشور جريان اصلاح‌طلبي دانست كه مبتني بر بيانيه ١٥ بندی آقای خاتمی و تبادل نظرهاي گسترده با اعضاي جبهه اصلاحات و صاحب نظران اصلاح‌طلب و همچنين با بهره‌گيري از پژوهش‌هاي علمي و آكادميك تدوين شده است. از جمله مهم‌ترين دلايل ذكر شده برای ضرورت تدوين اين سند، اوج‌گيري مشكلات و بحران‌هاي اجتماعي و اقتصادي، تغيير تركيب حاكميت به نفع يك اقليت خاص، تغيير الگوي رفتاري حكومت در زمينه انتخابات، حركت هسته سخت قدرت به سمت ناجمهوريت و تاثير فشارهاي فزاينده خارجي و همچنين اهميت بازسازي و نوسازي گفتماني و تشكيلاتي جريان اصلاحات است.  لازم به توضيح است سند نوسازي گفتمان و منشور اصلاح‌طلبي شامل چشم‌انداز، اصول و ارزش‌ها و ماموريت اصلاحات و اصلاح‌طلبان است كه با استناد به مفاد بيانيه ١٥ بندی سيدمحمد خاتمی كه در سال گذشته انتشار يافت، در سه سرفصل؛ ١) اصلاح‌طلبي و خودش، ٢) اصلاح‌طلبي و جامعه و ٣) اصلاح‌طلبي و حاكميت تدوين شده است.