تحریم‌های بی‌فایده اصلاح‌طلبان علیه انتخابات

جوان آنلاین: سخنگوی حزب اعتماد ملی معتقد است که تحریم انتخابات در گذشته هم سابقه داشته و البته هیچ دستاورد خاصی هم نه برای اصلاح‌طلبان و نه برای مردم به همراه نیاورده است. 
اسماعیل گرامی مقدم در مصاحبه‌ای گفته که «رویکرد مبتنی بر عدم مشارکت در سال‌های مختلف مسبوق به سابقه است و دستاورد خاصی برای مردم و جریان اصلاحات نداشته است. در سه دوره که اصلاح‌طلبان انتخابات را بایکوت کردند، نه تنها آورده‌ای برای مردم و جبهه اصلاحات ایجاد نشد بلکه مردم نیز تحت فشار‌های بسیاری قرار گرفتند. ضمن اینکه فضای سیاسی کشور از سوی حاکمیت به سمت رادیکالیزه شدن سوق داده شد. هیچ گامی در جهت ورود به ساختار قدرت و پیگیری مطالبات مردم برداشته نشد.»
گرامی مقدم البته می‌خواهد مردم را برای خود مصادره کند، برای خودی که در انتخابات شرکت نکرده است و عملاً ده‌ها میلیون نفری را که در انتخابات شرکت کرده‌اند، مردم نمی‌داند!
او معتقد است عدم حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات‌های گذشته باعث شده که مردم تحت فشار قرار بگیرند. ادعای او در حالی است که اصلاح‌طلبان به دلیل نداشتن رأی است که در انتخابات شرکت نمی‌کنند و نه آنکه اگر حضور بیابند، رأی می‌آورند. 
گرامی مقدم در خصوص دوقطبی پیش آمده در میان اصلاح‌طلبان بر مبنای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات هم معتقد است که باید به افکار و ایده‌های مختلف در داخل اصلاح‌طلبی اجازه طرح داده شود و نباید آن‌ها را سرکوب کنیم: «اعضای جبهه اصلاحات و افرادی که نقش اساسی در تصمیم‌گیری‌ها دارند، باید به گونه‌ای فضا را مدیریت کنند که دیدگاه‌های مختلف بتوانند نظر خود را مطرح کنند و نهایتاً همه به رأی اکثریت و رویکردی که یک جبهه اعلام می‌کند، وفادار خواهند بود. نباید اقدام به تخریب و تکفیر و سرکوب دیدگاه‌های متفاوت در جامعه اصلاح‌طلبی کرد.» اصلاح‌طلبان همواره دم از آزادی بیان می‌زدند و دیگران را متهم به سانسور و دیکتاتوری می‌کردند، اما حالا که اختلاف نظر درباره شرکت در انتخابات در درون خودشان به وجود آمده، دچار چالش آزادی بیان و احترام به نظر مخالف شده‌اند.