برای آرون بوشنل

استاد افشین علا در تازه‌ترین سروده خود به خودسوزی آرون بوشنل افسر نیروی هوایی امریکا که در اعتراض به نسل‌کشی صهیونیست‌ها خود را مقابل سفارت اسرائیل در واشینگتن آتش زد، پرداخت. خود سوختی، ولی به جهانی شرر زدی
با تیر غم به قلب ستم نیشتر زدی
انسان شدی و گوهر خود را شناختی
آتش به کاخ اهرمن بدگهر زدی


تنها نسوختی تن خود را که آتشی
بر جسم و جان و هیمنه‌ی باختر زدی
تنها نه تار و پود تو مانند کاه سوخت
آتش به کاهدان ستم زین خبر زدی
خاکستر تو گشت چو خاری به چشم خصم
تیری به قلب تیره‌ی اصحاب شر زدی
رسواگر دغل شدی و مهر باطلی
بر مکر داعیان حقوق بشر زدی
باروت بغض کودک لرزان غزه بود
برق جرقه‌ای که به خون جگر زدی
برخاستی اگرچه از آن قوم بت‌پرست
زان سوختن به پیکر بت‌ها تبر زدی
داغت تلنگری است که با دود و اشک و خون
در آزمون به مردم صاحب‌نظر زدی
کبریت پیش چشم سلبریتیان عصر
بر جان غرب‌باور اهل هنر زدی
زود است ساکنان تل‌آویو بنگرند
همچون عذاب گشتی و بر خشک و‌تر زدی‌
می‌گیرد این لهیب، گریبان غرب را
زان ضجه‌ها که با جگر شعله‌ور زدی