با رای خود اعتراض می‌کنیم

علی مطهری (7889) محبوب حضرتی (3541) اسماعیل دوستی (4147) پروین داداندیش(3883)  زهرا ساعی(4787) زهرا عابدینی(5852) بی نظیر جلالی(2982) فاطمه رضایی ملک خیلی(4481) عفیفه عابدی(5845) سید محمد اکرمی(1774) محمدرضا آرَم (1397) محمد عیسی انصاری فرد(1939) رضا امیدوار تجریشی(1838) هوشنگ بازوند(2165) علی باقری(2191)  سید محمد بطحایی(2355) مجید پاهنگ (2575) محمدعلی پرستاری (2586) مهدی تندگویان(2827) محمد حاتمی(3247) منصور حقیقت‌پور (3557) محمد خوش‌چهره (3856) مجتبی شریعتی نیاسر(5293) علی عباسپور طهرانی فرد (5887) سید فرهنگ فصیحی ‌لنگرودی(9298) محمد رضا محمدی(7612) جواد نظریان(8612) سید جمال هادیان طبائي زواره (8776) محمد هاشمی بهرمانی(رفسنجانی) (9329) همایون یوسفی(9325)  
بخش مهمي از اعتراضات عموم مردم در موضوعاتي است كه تغيير قوانين و رويكردهاي نظارتي مجلس مي‌تواند گره‌گشاي آن باشد؛ براي اعتراض به اين موارد بايد «راي اعتراضي» به صندوق انداخت.
 فردا جمعه 11 اسفند انتخابات دوازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي براي تعيين تركيب اين دور از خانه ملت در شرايطي برگزار مي‌شود كه از مدت‌ها قبل حتي چهره‌هاي جريان اصولگرايي نيز از سرد بودن فضاي انتقاد ابراز نگراني كرده و عدم تمايل بخش قابل‌توجهي از مردم براي مشاركت در انتخابات را تاييد مي‌كردند.
رخدادهاي سال‌هاي اخير، عملكرد مجلس دوازدهم و شرايط اقتصادي و سياسي و اجتماعي همه در شكل‌گيري اين فضاي اعتراضي تاثير داشته است. در كنار اين موضوع رويه نظارت استصوابي در بررسي و تاييد صلاحيت‌ها در عمل بخش مهمي از جامعه را از داشتن كانديداهايي هم‌راستا با خواسته‌ها و مطالبات آنها محروم كرده است.
در اين ميان شكل‌گيري ايده‌اي در اذهان عمومي مبني بر اينكه راي ندادن و عدم مشاركت در انتخابات نوعي بيان اعتراض به وضعيت موجود است، دور از ذهن نبوده و نيست. با اين وجود لازم است با 4 دليل به سمت اين رويكرد برويم كه چرا عدم مشاركت اعتراض راهگشايي نيست و راي اعتراضي از طريق مشاركت در انتخابات و راي دادن به اقليت و چهره‌هايي بسيار محدود كه مشتركات زيادي با صداي بخش خاموشي از جامعه دارند، اعتراض اثرگذار محسوب مي‌شود. 1- عدم مشاركت در انتخابات براساس فرم راي‌گيري در نظام انتخاباتي كشور در عمل راي دادن به سبد گروهي است كه مسببين وضع موجود بوده و در عمل در كمترين ميزان مشاركت ممكن در طول تاريخ، اين جريان‌ها، گروه‌ها و چهره‌ها را پيروز ميدان مي‌كند. اين پيروزي در ميدان بدون رقيب شايد از نظر سياسي دستاوردي براي اين گروه‌ها نباشد اما در عمل نظام حكمراني و سكان نهادهاي انتخابي را بيش از پيش در يد اختيار اين گروه‌ها قرار مي‌دهيم. در اين مدل از اعتراض مردمي با عدم مشاركت در انتخابات در عمل زمينه‌هاي بروز اعتراضات بستر بيشتري پيدا كرده و ميزان نفوذ و اختيارات خالص‌سازان و گروه‌هايي با تفكرات تند بيش از پيش مهيا مي‌شود و در عين افزايش فاصله بين رويكردهاي نهاد انتخابي همچون خانه ملت با مطالبات واقعي عمومي مردم، روند افزايش مشكلاتي كه مردم نسبت به آن اعتراض دارند افزايش پيدا مي‌كند. اين نوع از اعتراض كردن از طريق راي ندادن براي ارسال پيامي مبني بر اعتراض به وضع موجود مصداق كامل سرنا را از سرگشاد نواختن است. 2- در يك فضاي سرد انتخاباتي بهترين و مطلوب‌ترين شرايط براي خالص‌سازان مهيا است، چراكه در يك رقابت حداقلي و درون‌جرياني، با شانس بسيار بالاتري درباره انتخاب خود رو به‌رو مي‌شوند و از اين جهت نيز هست كه اين جريان‌ها از اساس طبق كاهش مشاركت مردم در انتخابات رفتار و برنامه‌ريزي مي‌كنند و علي‌رغم تاكيدات مكرر رهبري مبني بر لزوم پيگيري راه‌ها و روش‌ها براي افزايش مشاركت آنها از اين فضاي سرد به نفع خود استفاده مي‌كنند. بنابراين علاوه بر اينكه عدم مشاركت، يك اعتراض موثر قلمداد نمي‌شود، راي ندادن نوعي از همراهي براي تقويت خالص‌سازان تلقي مي‌شود كمااينكه برخي چهره‌هاي اين جريان در سال‌هاي اخير به صراحت از مشاركت پايين در انتخابات استقبال كرده و آن را نشاني از ضعف يا ضد فضيلت قلمداد نمي‌كنند. بنابراين اينكه با راي ندادن و عدم مشاركت در انتخابات به دنبال ارسال پيامي به عنوان اعتراض به وضع موجود باشيم در عمل در راستاي تحكيم و تثبيت شرايط پرمشكل فعلي گام برمي‌داريم. راي ندادن در شرايط فعلي و عدم مشاركت به دليل نبود كانديداهاي صددرصدي موردنظر گروه‌هاي مختلفي از مردم يا نااميدي از امكان تغيير از طريق صندوق راي روايت همان سركنگبين است كه به جاي اينكه ضدصفرا عمل كند، صفرا فزود. 3- نبايد از ياد برد كه علي‌رغم تمامي مشكلات موجود خانه ملت بايد صدايي از ملت باشد. اگرچه كانديداهاي تاييد صلاحت شده فعلي عموما از يك جريان سياسي هستند و از ليست‌هاي موجود انتخاباتي -حداقل در تهران- تنها يك ليست تفاوت رويكرد و ديدگاه با ليست‌هاي ديگر دارد اما مشاركت در انتخابات مي‌تواند مانع از راي آوري كامل و يكدست ليست اصولگرايان شود. در يك محاسبه ساده حضور چهره‌هايي كه با زحمت از فيلتر شوراي نگهبان عبور كردند و در مجلس حاضر مي‌شوند و متعهد به اينكه صداي ملت باشند، هستند مي‌تواند اعتراض اثرگذارتري باشد يا عدم مشاركت در انتخابات و سپردن شاكله مجلس دوازدهم به جرياني تماميت‌خواه كه خود را صاحب كشور مي‌داند؟! 4- مهم‌ترين مطالبات عموم مردم در شرايط فعلي در محورهايي از قبيل بحران‌هاي زيست محيطي در كشور و حوزه اينترنت و فضاي مجازي و انتقاد از رويه فيلترينگ و تلاش براي توسعه رويكردهاي قطع دسترسي آزاد مردم به فضاي مجازي و دهكده جهاني است. علاوه بر اين مطالبه منع قانوني برخورد انتظامي، جريمه شهروندان، توقيف خودرو و جريمه و پلمب كسب و كارها در هر موضوع مرتبط با پوشش شهروندان، اصلاحات قانوني براي كاهش حداكثر دوره بازداشت موقت (به ۴۸ ساعت)، ممنوعيت بازداشت/زندان انفرادي، برچيدن استفاده از پابند و چشم‌بند براي همه زندانيان و جرم‌انگاري تفتيش خودرو بدون مجوز قضايي، شفافيت آراي نمايندگان در صحن و كميسيون‌ها و الزام پخش زنده همه جلسات مجلس و كميسيون تلفيق بودجه از طريق تاسيس شبكه تلويزيوني و راديويي جديد مجلس در صداوسيما، تلاش براي رفع تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران و حركت در مسير افزايش سهم آموزش عمومي و سلامت عمومي از بودجه و ارتقاي كيفيت خدمات همگاني سلامت و آموزش است. اين مطالبات مردمي دقيقا تعهداتي است كه ليست صداي ملت در شرايط فعلي با امضاي مشترك آن خود را متعهد به پيگيري اين موارد در خانه ملت كرده است. بنابراين اگر هر يك از شهروندان به هر كدام از اين موارد اعتراضي دارد يا دغدغه‌اي از اين جنس آنها را به سمت اعتراض و تصميم به عدم مشاركت هدايت كرده است، فردا، جمعه صبح زمان آن است تا با راي اعتراضي، با راي به ليست صداي ملت، اعتراضي موثر و كارآمد داشته باشد.