مجلس قوي و پيشرفت كشور با انتخابات قوي و پرشور

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار هزاران نفر از راي اولي‌ها و جمعي از خانواده‌هاي مكرم شهيدان، حضور پرشور و قوي ملت را در انتخابات، ‌تجلي قدرت ملي، تضمين‌كننده امنيت ملي و مأيوس‌كننده دشمنانِ چشم‌دوخته به ايران خواندند و با برشمردن ويژگي‌هاي نامزد اصلح تاكيد كردند: انتخابات پرشور، زمينه‌ساز رفع مشكلات، پيشرفت ايران و از اركان اداره صحيح كشور است و هر كسي ايران، جمهوري اسلامي، انقلاب، قدرت ملي و پيشرفت را دوست دارد روز جمعه به ‌پاي صندوق راي بيايد.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري، ايشان نسل جوان بعد از انقلاب را بسيار بيشتر از جوانان قبل، اهل تحقيق و استدلال و منطق و راستي‌آزمايي دانستند و افزودند: جوانان عزيز بدانند كه صندوق واقعي راي و حضور با انگيزه، با شناخت، باتوقع و اميدوارانه مردم در انتخابات، آسان به دست نيامده و حاصل مجاهدت‌ها و فداكاري‌هاي طولاني ملت در مبارزه با استبداد و رژيم طاغوت است. رهبر معظم انقلاب با اشاره به نوشته‌هاي برخي عناصر طاغوت درباره ظاهري بودن انتخاباتِ قبل از انقلاب گفتند: همان‌طور كه آنها هم معترف شده‌اند، ليست برندگان انتخابات از قبل در دربار و حتي گاهي در برخي سفارتخانه‌هاي خارجي بسته مي‌شد و بايد همين ليست از صندوق‌ها در مي‌آمد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با اشاره به حاكميت گروه‌هاي ديكتاتور بعد از انقلاب‌هاي بزرگي مانند انقلاب كبير فرانسه و انقلاب شوروي سابق افزودند: امام خميني(ره) با اعتماد كامل به مردم و اهميت دادن به صندوق انتخابات، ‌تنها حدود ۵۰ روز پس از پيروزي انقلاب، نوع حكومت را به همه‌پرسي گذاشتند تا ملت به عنوان صاحبان كشور و انقلاب، تصميم‌گير همه مسائل مهم شوند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي افزودند: بعد از همه‌پرسي ۱۲ فروردين ۵۸، در همان سال اول انقلاب، ۴ انتخابات و همه‌پرسي ديگر هم برگزار شد تا اركان كشور با خواست و آراي ملت شكل و جهت بگيرد. ايشان با نفي و رد ديدگاهي كه معتقد به شركت قوي مردم در انتخابات نيست و مي‌گويد انتخابات با حضور جمعي برگزار شود و مجلس و دولتي هم روي كار بيايند، تاكيد كردند: اما ما مي‌گوييم انتخابات بايد پرشور باشد، زيرا حضور پرشور مردم، نشانه حضور ملت در صحنه‌هاي مهم اداره كشور و ثروت بزرگي براي ايران است. رهبر معظم انقلاب با اشاره به محسوس شدن نشانه‌هاي شور و نشاط انتخاباتي در سراسر كشور، حضور ملت در صحنه را معجزه‌آفرين خواندند و با اشاره به دشمنان خبيثي كه چهارچشمي مراقب ايران عزيز و انتخابات روز جمعه هستند، گفتند: امريكا، ‌سياست‌هاي اغلب اروپايي‌ها، صهيونيست‌هاي خبيث، سرمايه‌داران و كمپاني‌هاي بزرگي كه با انگيزه‌ها و به دلايل گوناگون با دقت مسائل ايران را پيگيري مي‌كنند، بيش از هر چيز ديگري از حضور مردم در انتخابات و قدرت مردمي ايران بيمناك‌اند. ايشان افزودند: دشمنان ديده‌اند كه همين قدرت مردمي تعيين‌كننده، رژيم طاغوت مورد حمايت امريكا و انگليس را از بين برد و در جنگ تحميلي صدام را با وجود حاميان غربي و شرقي و منطقه‌اي‌اش، ذليل و خاك‌نشين كرد، به همين علت انتخابات مظهر به رخ كشيدن قدرت ملي كشور است.


ايشان حضور قوي مردم در انتخابات را تجلي قدرت ملي و قدرت ملي را تضمين‌كننده امنيت ملي خواندند و گفتند: بدون امنيت ملي، هيچ چيز وجود نخواهد داشت و دشمن اگر در زمينه قدرت ملي ضعفي در ايرانيان ببيند از زواياي مختلف، امنيت ملي را تهديد خواهد كرد. رهبر معظم انقلاب مخالفت‌خواني دشمنان را از فروردين امسال، نشانه نگراني آنها از حضور ملت در انتخابات دانستند و گفتند: بدخواهان ماه‌هاست كه در راديو و تلويزيون‌ها و در فضاي مجازي سعي مي‌كنند مردم را از حضور و اثربخشي انتخابات مأيوس كنند. ايشان با اشاره به بي‌التفاتي برخي در داخل به انتخابات افزودند: احدي را متهم نمي‌كنيم، اما به همه يادآور مي‌شويم كه بايد به انتخابات از زاويه امنيت ملي و نه گروهي و جناحي نگاه كرد و هر كس كشور و ملت و امنيت ملي را دوست دارد، بداند كه اگر انتخابات ضعيف برگزار شود همه ضرر مي‌كنند و هيچ كس سودي نخواهد برد. رهبر معظم انقلاب، دستاورد مهم انتخابات قوي و پرشور را انتخاب افراد قوي، تشكيل مجلس قوي و در نتيجه رفع مشكلات و پيشرفت كشور خواندند و افزودند: مجلس قوي، قادر به انجام كارهاي بزرگ و برداشتن گام‌هاي بلند خواهد بود همچنان‌كه انتخابات قوي و پرشور رياست‌جمهوري، دست رييس‌جمهور را براي انجام كارهاي بزرگ باز مي‌كند. ايشان رشد سياسي شركت‌كنندگان به خصوص جوانان را دستاورد ديگرِ انتخابات دانستند و گفتند: رشد سياسي و افزايش قدرت تحليل جوانان در خلال انتخابات، بسيار ارزشمند است، چراكه باعث شناخت دشمن و شيوه‌ها و اقدامات او و درنتيجه شناخت راه‌هاي مقابله و خنثي كردن توطئه‌هاي بدخواهان خواهد شد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در جمع‌بندي اين بخش از سخنان‌شان خطاب به آحاد مردم تاكيد كردند: بدانيد انداختن راي در صندوق كه كاري آسان است نتايج بزرگي در پي دارد، بنابراين از اين فرصت بايد استفاده كرد.
ايشان با يادآوري باور و اعتقاد خود به نقش پيشران و پيشرو جوانان در ميدان‌هاي مختلف، نقشي‌آفريني و شوق‌انگيزي آنها در ميدان انتخابات را نيز ضروري دانستند و گفتند: جوان‌ها، هم در انتخابات شركت كنند هم با استدلال و بيان منطقي، پدران و مادران و اطرافيان خود را به شركت در انتخابات تشويق كنند.
رهبر معظم انقلاب با تاكيد بر اينكه ما با افرادي كه به هر دليلي واقعا قادر به شركت در انتخابات نيستند، حرفي نداريم در مورد كساني كه نسبت به انتخابات اظهار بي‌ميلي مي‌كنند، گفتند: اما متاسفانه برخي افراد نسبت به انتخابات اظهار بي‌ميلي مي‌كنند و ديگران را نيز به شركت نكردن در انتخابات تشويق مي‌كنند، به نظر من اين افراد بهتر است قدري فكر كنند. ايشان خطاب به اين‌گونه افراد افزودند: راي ندادن هيچ فايده و نتيجه‌اي ندارد اما حداقل در راي دادن احتمال فايده وجود دارد اگرچه ما معتقديم راي دادن حتما فايده و دستاورد دارد. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در تبيين يك اثر عيني راي ندادن گفتند: راي ندادن هيچ مشكلي را از كشور حل نمي‌كند ضمن اينكه براي خود فرد هم ضرر دارد، چون اگر راي ندهيد، ديگران راي مي‌دهند و فردي را كه شما مايل به انتخاب او نيستيد، انتخاب مي‌شود در صورتي كه شما با راي خود مي‌توانستيد جلوي انتخاب اين فرد را بگيريد.
رهبر معظم انقلاب در تبيين ملاك‌هاي نامزدهاي اصلح، نامزدهاي تاييد شده در شوراي نگهبان و دستگاه‌هاي نظارتي را صالح خواندند و گفتند: اصلح كسي است كه در تقيد به دين و عمل و تشرّع ديني بهتر و جلوتر باشد، به استقلال كشور و وابسته نشدن به قدرت‌ها اصرار بيشتري داشته باشد، به مبارزه با فساد عقيده جدي داشته باشد و نسبت به منافع ملي جدي‌تر باشد يعني منافع ملي و اسباب عزت و آسايش و پيشرفت ‌كشور را بر منافع شخصي و تعصبات جناحي ترجيح دهد.
ايشان راه شناخت اصلح و تطبيق اين ملاك‌ها با نامزدهاي انتخابات را مطالعه، تحقيق، دقت در اظهارات و شنيدن از افراد مطلع و آگاه و مشورت با آنان خواندند و گفتند: اين، كاري سخت و نشدني نيست. مثلا در تهران فهرست‌هاي مختلفي وجود دارد كه برخي را مي‌شناسيم، بعضي را از ديگران پرس و جو مي‌كنيم و برخي را هم به افرادي كه معرفي كرده‌اند، اعتماد مي‌كنيم و نام‌شان را در برگه راي مي‌نويسيم. بنابراين هر مقداري كه ممكن است بايد در اين زمينه تلاش كرد.
ايشان ابراز اميدواري كردند: خداوند براي ملت ايران انتخاباتي مطلوب و شايسته مقدّر فرمايد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در بخش پاياني سخنان‌شان، مساله غزه را مساله اساسي دنياي اسلام برشمردند و گفتند: مساله غزه، اسلام را به دنيا معرفي كرد و معلوم شد كه اسلام و عامل دين، باعث اقتدار و مقاومت و تسليم نشدن مردم در مقابل اين‌ همه بمباران و فاجعه‌آفريني صهيونيست‌هاست.اين مساله حقيقت فرهنگ و تمدن غربي را هم به جهانيان نشان داد و مشخص شد كه سياستمداران برآمده از اين فرهنگ حتي حاضر به اعتراف به اقدام صهيونيست‌ها در نسل‌كشي فلسطيني‌ها نيستند و با وجود برخي حرف‌ها، در عمل با وتو قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل، جلوي توقف جنايت‌ها را مي‌گيرند.
ايشان خودسوزي افسر نيروي هوايي امريكا در اعتراض به جنايت‌هاي رژيم صهيونيستي را نشانه اوج رسوايي و فضاحت سياست‌هاي خلاف بشري امريكا و فرهنگ فاسد و ظالم غربي دانستند و گفتند: حتي اين فرد كه در فرهنگ غربي پرورش يافته بود، عمق فضاحت اين فرهنگ را درك كرد. ايشان ابراز اميدواري كردند: خداوند به اسلام و مسلمين و فلسطين به خصوص غزه نصرت كامل عطا كند. 
رهبر معظم انقلاب اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود به اهميت ماه‌هاي شعبان و رمضان و ضرورت تلاش براي نزديكي به خداوند متعال اشاره كردند و افزودند: ايام باقيمانده از ماه شعبان و بعد از آن ماه رمضان فرصت مغتنمي براي دعا، مناجات و تقويت ارتباط با پروردگار است و توصيه من به‌ خصوص به جوانان كه داراي دل‌هاي پاك و زلال هستند، اين است كه از دعاهاي وارد شده از ائمه اطهار (ع)، استغفار و صلوات غفلت نكنند، زيرا اين ادعيه متضمن معارف و مضامين عالي است و انس شما را با خالق هستي افزايش مي‌دهد.