راه‌حل فقط«راي اعتراضي» است

سايت اطلاع‌رساني حسن روحاني، رييس دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، مطلبي به نقل از او منتشر كرده كه روحاني در آن از مردم درخواست كرد در انتخابات ششمين دوره مجلس خبرگان رهبري و دوازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي به نامزدهايي كه به شرايط موجود اعتراض دارند، راي دهند.
براساس اين گزارش، متن كامل اظهارات روحاني به اين شرح است: 
انتخابات و صندوق راي براي ما همواره مهم است. مي‌دانم اكثريت مردم ناراضي هستند از شرايطي كه نسبت به اين انتخابات بوده است. اقليت كمي در حوزه‌هاي انتخابيه هستند كه از نظر آنها براي انتخاب شايسته هستند. درست است مردم با مشكلات فراواني مواجه هستند. اين مشكلات بايد حل شود. حل اين مشكلات از طريق تغيير در مجلس و تغيير در دولت خواهد بود و بنابراين راه آن اين است كه در اين شرايط مردم به هر كسي كه معتقدند او از شرايط فعلي راضي نيست و به شرايط فعلي حاكم معترض است و دنبال تغيير و تحول در جامعه امروز است، راي دهند و به هر كس كه ترديد دارند در اينكه معترض است يا معترض نيست، راي ندهند.
راي دادن بايد يك راي اعتراضي باشد به كساني كه امروز به شرايط موجود معترض هستند و خواهان يك تحول براي توسعه و امنيت بيشتر كشور و رفاه بيشتر، تحول براي معيشت مردم و تحولي براي آزادي بيشتر در جامعه هستند. لطفا به هر كسي كه مطمئن هستيم به شرايط موجود اعتراض دارد و با صداي بلند اين اعتراض خود را اعلام كرده، راي دهيم. اين يك قدم در مسير اصلاح امور كشور است. مي‌دانم تا رسيدن به اصلاحات مطلوب مردم فاصله زيادي وجود دارد. آنچه كه به مجريان و ناظران توصيه شد براي مشاركت حداكثري مردم و رقابت، متاسفانه عمل نكردند. اميدوارم به دو اصل ديگر يعني مساله امنيت و سلامت انتخابات توجه كافي شود.