حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر تامین اجتماعی ۳۵درصد افزایش یافت

سخنگوی دولت با اعلام اینکه به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار، افزایش حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی تصویب شد، گفت: «حقوق حداقل‌بگیران بازنشستگان حوزه تامین اجتماعی ۳۵درصد افزایش یافت.» او افزود: «برای یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰میلیون تومان خواهد شد و برای سایر سطوح ۲۲درصد به اضافه عدد ثابتی که معمول هر سال بود، در هیأت وزیران تصویب شد.»