تدوین لایحه حقوق مادی و معنوی پرستاران به دستور رئیس جمهور

دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی بر اهمیت جایگاه پرستاران در نظام سلامت و لزوم توجه به حقوق آنها تاکید کرد و از تدوین لایحه حقوق مادی و معنوی پرستاران با دستور رئیس جمهور خبر داد.
به گزارش ایرنا از وبدا، سکینه‌سادات پاد روز گذشته در هشتاد و دومین اجلاس مدیران پرستاری کشور با اظهار امیدواری نسبت به تصویب این لایحه و احقاق حقوق پرستاران، گفت: ماموریت بنده این است که به سراغ طیف‌ها و مشاغل مختلف بروم و نسبت وزارتخانه‌ها و مشاغل با حقوق مردم را بررسی کنم و برای استیفای حقوق مخاطبان وزارتخانه‌ها تلاش کنم. به همین دلیل در برنامه سفرهای استانی به بیمارستان‌ها نیز مراجعه و وضعیت آن‌ها را بررسی می‌کنم و ارتباطم با پرستاران در این سفرها، من را ترغیب کرد که بررسی بیشتری درباره وضعیت پرستاران داشته باشم.
وی با بیان اینکه پرستاران نقش کلیدی در نظام سلامت دارند، ادامه داد: وسیع‌ترین و پرحجم‌ترین شغل را پرستاران دارند اما احساس می‌شود به نسبت این میزان اثرگذاری زیاد، ناترازی‌هایی وجود دارد. پرستاران حلقه میانی پزشکان با بیمار و بیمار با خانواده‌اش هستند اما این نقش اساسی آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است‌.
دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم وجود پیوست عدالت در همه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها گفت: به نظر می‌رسد در برخی حوزه‌های پرستاری پیوست عدالت وجود ندارد و در جلسه‌ای که با وزیر بهداشت داشتیم به این جمع‌بندی رسیدیم که باید به سراغ تدوین یک لایحه کامل برای حقوق مادی و معنوی پرستاران برویم که این لایحه تدوین و تقدیم ریاست جمهوری شد. رئیس جمهور بلافاصله دستور دادند که باید تا زمان احقاق حقوق جامعه پرستاری این پیگیری‌ها ادامه یابد.