موضوعات باقی‌مانده بین ایران و آژانس به ۲ مکان تقلیل یافت

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: طبق گفته رئیس سازمان انرژی اتمی، مبنای تعاملات ایران و آژانس NPT و پادمان است و موضوعات باقیمانده بین ما و آژانس به ۲ مکان تقلیل یافته است.
ابوالفضل عمویی، در تشریح جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، اظهار کرد: اسلامی با تاکید بر اینکه در سازمان انرژی اتمی هدف بهره‌مندی مردم از منافع دانش هسته‌ای در زندگی‌شان را دنبال می‌کنیم، تصریح کرد که روند ساخت نیروگاه‌های جدید هسته‌ای از جمله نیروگاه ۲ و ۳ بوشهر طبق برنامه پیش می‌رود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به تشریح ابعاد کنفرانس بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای با ۶۰۰ مقاله و ارائه در اصفهان هم پرداخت و گفت که در این کنفرانس که اولین بار بود با حضور مهمانان خارجی از جمله رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برگزار می‌شد، دانش هسته‌ای کشورمان در سطوح مرتبط ارائه شد.
رئیس سازمان انرژی اتمی، به بیانیه مشترک با گروسی هم پرداخت و خاطرنشان کرد که مبنای تعاملات ایران و آژانس NPT و پادمان است و موضوعات باقی‌مانده بین ما و آژانس به ۲ مکان تقلیل یافته است.


اسلامی در ادامه این جلسه افزود که ما تاکید داریم که آژانس در عملکرد خود، رویکرد حرفه‌ای و فنی را دنبال کند و تحت تأثیر رویکردهای سیاسی قرار نگیرد.
به گزارش مهر، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این جلسه که آخرین جلسه مشترک کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم با سازمان انرژی بود، نمایندگان از تعامل سازنده سازمان با کمیسیون قدردانی کردند.