نقش برادر زن صدام!

هومن جعفری- اعلام شده که خانم موگرینی از آقای ظریف دعوت کرده که در مورد اتفاقات رخ داده در ایران و اعتراضات و آشوب‌ها با هم صحبت کنند. البته کاری نداریم که آقای ظریف هیچ‌وقت در مورد اعتراضات رخ داده شده در فرگوسن آمریکا قصد نداشت کار مشابهی انجام بدهد و تصمیم گرفت در امور داخلی آمریکا دخالت ننماید. آنچه برای ما مهم است همین دخالت اتحادیه اروپاست.
برای اینکه کاری بکنیم که خانم موگرینی عین آدم فلفل خورده دور خودش بچرخد پیشنهاد می‌کنیم توئیت آقای محسن رضایی را برای خانم موگرینی ترجمه کنید تا متوجه شود که برادر زن صدام چه نقشی در این اغتشاشات داشته!
بعد که موگرینی حسابی گیج شد و سیستمش به هم ریخت پیشنهاد می‌کنیم جواد آقا ظریف حسابی دادو بیداد کند که زن! تو خبر نداری بازیچه دست چه کسانی شده‌ای! شرم کن! از خودت خجالت بکش! تو را با برادر زن صدام دیده‌اند!
تضمین می‌کنم اگر آقای ظریف درست و حسابی و با «اکت» مناسب این سخنان را بیان کند خانم موگرینی همانجا می‌زند زیر گریه و همه اطلاعات لازم را لو می‌دهد و در اولین فرصت می‌رود نیویورک، گیس نیکی هیلی را می‌گیرد و می‌بندد به اسب سرکش و در دل بیابان رهایش می‌کند که ادب شود!