مجید ابهری ‌ ‌ رفتارشناس

از نگاه رفتارشناسی مردم سالاری، وقتی انتقادات تحقق پیدا نکنند، آن وقت اعتراض است که پدیدار می‌شود. خوشبختانه توسط رئیس جمهور ،حق اعتراض برای مردم به رسمیت شناخته شده و بارها ایشان در صحبت‌های خود به این حق اشاره کرده و آن را از سوی مردم مجاز شناختند. اما آنچه که مهم است حق اعتراض و چارچوب‌های آن است. یعنی باید بین اعتراض قانونی و اغتشاش مرزبندی قائل شد. چرا که هر اغتشاشی نمی‌تواند ناشی از انتقاد یا اعتراض باشد. بعضی از این گونه حرکت‌ها برای ایجاد اختلال در امنیت جامعه تحقق می‌یابد که متاسفانه گاهی توسط بعضی از کشورها و جریان‌های سیاسی مورد حمایت قرار می‌گیرند. نکته اینجاست که اگر انتقاد در مرحله اول شنیده و مورد ارزیابی قرار بگیرد و به آن عمل شود دیگر جایی برای اعتراض نمی‌ماند. البته فقط به رسمیت شناختن اعتراضات کافی نیست...

. بلکه باید مسئولان ضمن مورد ارزیابی قرار دادن آنها نتایج شنیدن اعتراضات را به جامعه منعکس کنند. هر چند حسن نیت رئیس‌جمهور در این زمینه به اثبات رسیده اما بعضی از مسئولان به اعتراض مردم توجهی ندارند، مثلا آلودگی هوا، حمل و نقل شهری، محیط زیست و... حقوقی هستند که باید در زمینه حقوق شهروندی محترم شمرده شوند. به رسمیت شناختن حق اعتراض، خود گام بزرگی در جهت حرکت به سوی مردم‌سالاری است بنابراین رئیس‌ جمهور باید به وزرای خود دستور دهد که اعتراضات مردم را شنیده و در صورت واقعی بودن به آنها عمل کنند. درحال حاضر در بسیاری از شهرستان‌های کشور هیچ‌گونه وسایل رفاهی و تفریحی وجود ندارد و درعوض موادمخدر بلایی ناگهانی برای خانواده‌ها شده است. یا محدودیت امکانات آموزشی باعث‌شده بسیاری از جوانان خود را به آب و آتش‌زده و به کشورهای خارجی سفر کنند. آنهم در حالی که درصد قابل توجهی از جوانان هیچ‌گاه توان ورود به دانشگاه‌های خارجی را نداشته و اگر هم دانشگاه‌هایی آنها را می‌پذیرند یا صلاحیت علمی را ندارند یا در ردیف دانشگاه‌های مورد قبول نظام آموزشی ما قرار نمی‌گیرند.
افزایش کیفیت آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها و تغییرات زیربنایی در کتب تحصیلی یکی از اساسی‌ترین گام‌ها به سوی آموزش و پرورش نوین می‌باشد. همچنین حمایت واقعی از کارآفرینان و بازرگانان در زمینه صادرات، می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند یا در زمینه اعتیاد و درمان آن و همچنین حمایت از خانواده‌های کم درآمد باید اقدامات عملی و اساسی انجام گیرد. چرا که اصلی‌ترین بار گرانی و تورم بر دوش بازنشستگان و خانواده‌های کم درآمد است. بنابراین شنیدن اعتراضات این جمعیت و احقاق حقوق آنها یکی از قدم‌های اثبات حسن نیت و پذیرش اعتراضات از سوی دولت است وگرنه اعتراضات به صرف اعتراض و بیان آن هیچ مشکلی را از جامعه حل نخواهد کرد.