دنیاطلب شدیم و دنبال سور و سات رفتیم

احمد توکلی فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با خبرآنلاین از سالهای پیش از انقلاب و اوایل انقلاب سخن می‌گوید. او در این گفت‌و‌گو درباره سالهایی که به عنوان دادستان انقلاب بهشهر فعالیت می‌کرد، می‌گوید: «اینهایی را که می‌گویم کاملا درست است اما آنها را بد تحلیل می‌کنند. ما آنجا زن زناکار هم اعدام کردیم. دست دزد را هم قطع کردیم اما با رعایت قانون این کار را انجام می‌دادیم.» او همچنین گفت: «شلاق معجزه می‌کند. مجازات‌ها در آن زمان عمدتا شلاق بود. زندان چیست که پول خود را بدهیم زندانیان بخورند. بعد هم زن و بچه شان تنها بمانند و هزار تا قضایا برایشان درست شود. »
توکلی می‌گوید «به درجه داری که زیاد ظلم‌کرده بود حکم دادم که 10 بار به فاصله دو هفته و هربار 20 شلاق در چهارراه اصلی شهر به او زده شود. در یکی از دهستان‌ها از منزل یکی چوب کشف کردند. او بزرگ آنجا بود. مردم می‌گفتند این مرد را چه کسی می‌تواند بگیرد؟ حتما یک ساعت دیگر بر می‌گردد. ما برای او حکم 50 ضربه شلاق در میدان ده را صادر کردیم. التماس می‌کرد و می‌گفت آقای توکلی 50 هزار تومن به شما می‌دهم من را همینجا (شهربانی) شلاق بزنید. گفتم نه؛ حکم باید اجرا شود. » او دربخش دیگری از این گفت‌و‌گو اظهار کرد: «خیلی کارها را هم خراب کردیم. بعضی از مردم انتظاراتی داشتند که نتوانستیم آن را برآورده سازیم. خود ما هم انتظاراتی داشتیم و نتوانستیم به عهدمان وفا کنیم. چون دنیا طلب شدیم و به دنیال سور و سات رفتیم. آقای پاپولی یزدی جغرافیدان معروف جمله‌ای دارد که می‌گوید: جهان سوم جایی است که اگر مسئولان آن بخواهند راحت زندگی کنند مردم خود را بیچاره می‌کنند و اگر بخواهند مردم خود را به راحتی برسانند خودشان را باید بیچاره کنند. بعضی از ماها نتوانستیم بیچارگی را تحمل کنیم و مردم را بیچاره کردیم. » توکلی همچنین در رابطه با اینکه آیا صدای اعتراض‌های مردم شنیده شده، گفت:«صدای اعتراض را می‌شنوند. فرقش با دوران شاه همین است. شاه در توهمات خود زندگی می‌کرد اما اینجا رهبری جلسه 6 ساعته می‌گذارد و تمام آسیب‌های اجتماعی را خود می‌شنود و می‌بیند. »