بلیط هواپیما

سهم ۱۱۴ هزار میلیاردتومانی صنعت

تا پایان بهمن‌ماه شبکه بانکی حدود ۴۷۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که در مقایسه با ۱۱ ماهه ابتدایی سال گذشته ۳۷ درصد افزایش دارد.
تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از این حکایت دارد که طی ۱۱ ماهه ابتدایی امسال میزان تسهیلاتی که بانک‌ها در مقایسه با دوره مشابه سال قبل پرداخت کردند نزدیک به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. در مجموع ۴۷۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالب هشت میلیون فقره پرداخت شد.
از رقم ۴۷۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تسهیلات پرداخت شده حدود 7/63 درصد یعنی معادل ۳۰۴ هزار میلیارد تومان به تامین سرمایه در گردش اختصاص پیدا کرده که نسبت به دوره قبل نزدیک به ۸۴ هزار میلیارد تومان رشد
نشان می‌دهد.

اما در این بین صنعت‌ومعدن تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده که از این رقم مبلغ ۱۱۴ هزار میلیارد یعنی معادل 8/81 درصد به تامین سرمایه در گردش آن اختصاص پیدا کرده است. در مجموع صنعت و معدن 37/6 کل ۳۰۴ هزار میلیاردی که برای سرمایه در گردش هزینه شده را دریافت کرده است.
این در حالی است که منابع پرداخت شده به صنعت و معدن برای حدود ۲۹۲ هزار فقره تسهیلات با میانگین پرداختی ۴۸۰ میلیون تومان بوده که بیشترین میانگین پرداختی را دارد. از سوی دیگر در بخش خدمات تعدادی نزدیک به چهار میلیون و ۳۰ هزار تسهیلات پرداخت شده که به‌طور میانگین رقمی حدود ۴۶ میلیون تومان بوده است. همچنین در کشاورزی ۴۱ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان تسهیلات با یک میلیون و ۶۲۲ هزار فقره، مسکن و ساختمان ۴۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد با یک میلیون فقره و بازرگانی ۶۴ هزار و ۵۳۰ میلیارد با یک میلیون فقره پرداختی وجود دارد.
با این اوصاف همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.