دستمزد پایه کارگران برای سال 96 با افزایش 5/14 درصدی مشخص شد؛

گروه صنعت- حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۶ با افزایش 5/14 درصدی به رقم ۹۳۰هزار تومان رسید، اما برای سایر سطوح افزایش ۱۲درصدی به‌علاوه روزانه ۶۷۶۸ ریال مورد تصویب شورای عالی کار قرار گرفت‌.
پس از 15 ساعت نفسگیر نشست شورای‌عالی کار که طولانی ترین نشست این شورا طی دوران عمرش بود‌، دستمزد سال ۹۶ در دو بخش به تصویب شورای عالی کار رسید به این ترتیب که دستمزد حداقلی بگیران به میزان 5/14 درصد و سایر سطوح مزدی ۱۲ درصد آخرین مزد سال ۹۵ افزایش یافت‌.
ثبت رکورد طولانی‌ترین نشست شورای‌عالی کار
این نشست شورای عالی کار که رکورد طولانی‌ترین نشست شورای‌عالی کار را ثبت کرد درباره موضوعات مختلف از جمله حداقل دستمزد، افزایش سنوات و حداقل دریافتی سال 96کارگران تصمیم‌گیری شد‌. در این نشست علی ربیعی، وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی، معاونان وزرای اقتصاد و صنعت به‌همراه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی حضور داشتند‌.
براین پایه حداقل دستمزد کارگران برای سال 95 مبلغ 812 هزار و 164 تومان تعیین شده بود که این رقم با 5/14 درصد رشد سال آینده (96) به رقم 929 هزار و 740 تومان برای حد اقل مزد کارگری خواهد رسید‌.
افزایش 12 درصدی برای سایر سطوح مزدی
اما شورای عالی کار بر خلاف سال‌های گذشته برای سایر سطوح مصوبه دیگری داشت که بر مبنای آن، گروه‌های دیگر کارگری که بیش از حداقل دستمزد (سایر سطوح مزدی) دریافت می‌کنند، افزایش 12 درصدی به علاوه روزانه 6768 ریال افزایش دستمزد خواهند داشت‌.
با این حساب، شورای عالی کار به دنبال کاهش فاصله مزدی میان حداقل‌بگیران با سایر سطوح مصوبه دو بخشی داشت که بر مبنای آن سایر سطوح که بیش از حداقل‌بگیران دریافتی دارند، افزایش 12 درصدی داشته باشند‌.
طبق مصوبه شورای عالی کار، سایر سطوح مزدی از ابتدای سال 96 به میزان 12 درصد آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده 36 قانون کار) سال 95 به اضافه روزانه 6768 ریال (شش هزار و هفتصد و شصت و هشت ریال) افزایش می‌یابد‌.
تصبره‌: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه 309977 ریال (سیصد و نه هزار و نهصد و هفتاد و هفت ریال) بند یک کمتر باشد‌.
- نرخ پایه سنوات در سال 1396 در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یکسال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، روزانه 17000 ریال (هفده هزار ریال) تعیین شد‌.
- نرخ پایه (سنوات) کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه 20 مبلغ 22600 ریال همانند سال گذشته خواهد بود و برای سایر گروه‌ها براساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد‌.
حداقل دستمزد روزانه ۳۰۹۹۷۷ ریال
- به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان طی سال 95، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق می‌گیرد‌.
- مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار ماهانه 000/100/1 ریال بدون تغییر همانند سال 95 توسط کار فرمایان پرداخت خواهد شد‌.
در راستای مصوبه شورای‌عالی کار، سایر سطوح مزدی از ابتدای سال 96 به‌میزان 12 درصد آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده 36 قانون کار) سال 95 به‌اضافه روزانه 6768 ریال (شش‌هزار و هفتصد و شصت و هشت ریال) افزایش می‌یابد‌.
با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه 309977 ریال (سیصد و نه هزار و نهصد و هفتاد و هفت ریال) بند 1 کمتر باشد‌.
به این ترتیب حداقل دستمزد روزانه از ۲۷۰۷۲۲ ریال در سال‌جاری به ۳۰۹۹۷۷ ریال برای سال ۹۶ افزایش یافت‌. با این تفاصیل حداقل عیدی سال ۹۶ مبلغ یک میلیون و ۸۶۰ هزار تومان و حداکثر عیدی برای سال ۹۶ نیز دو میلیون و ۷۹۰ هزار تومان محاسبه می‌شود‌.
بن خواربار ثابت ماند
نرخ پایه سنوات در سال 96 در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار هستند یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از اینکه حق سنوات یا پاداش پایان کار خود را تسویه‌حساب کرده باشد یا خیر روزانه 17000 ریال (هفده هزار یال) تعیین می‌شود‌.
تبصره‌: نرخ پایه سنوات کارگران مشمول طرح‌های طبقه مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه 20 به‌میزان 22600 ریال همانند سال گذشته خواهد بود و برای سایر گروه‌ها براساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد‌.
به کارگران فصلی به‌ نسبت مدت کارکردشان در سال 95 میزان مقرر در این بند (یا تبصره 1 آن حسب مورد) اقدام خواهد شد‌.
مبلغ کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار به‌عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار ماهانه 110 هزار تومان از سوی کارفرمایان پرداخت می‌شود‌.
میزان بن خواربار و حق مسکن مانند سال گذشته بدون تغییر
باقی ماند‌.
با توجه به اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد سالانه باید براساس دو شاخص «نرخ تورم» و «معیشت» تعیین شود، با همین رویکرد، امسال برای نخستین بار پیش از ورود مستقیم به تعیین دستمزد، در جلسه نهم اسفند کارگروه تخصصی دستمزد، هر سه گروه کارفرمایی، دولتی و کارگری بر سر حداقل هزینه معیشت ماهانه خانوار توافق کردند که در نهایت این هزینه با در نظر گرفتن میانگین تعداد 5/3 نفر برای خانوار، دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد‌.
پس از بی‌نتیجه ماندن دو جلسه شورای عالی کار طی حدود ۱1 روز گذشته، سومین جلسه این شورا از ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه گذشته به‌طور غیررسمی و از ساعت ۱۷ به‌طور رسمی به منظور تعیین تکلیف نهایی دستمزد در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد.
در نشست نهایی گروه‌های کارگری معتقد بودند حداقل دستمزد باید در محدوده ۳۰ درصد تعیین شود، سپس با توجه به تعیین هزینه دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومان سبد معیشت به تدریج شکاف حداقل دستمزد تا هزینه معیشت طی یک بازه زمانی جبران شود‌.
از طرفی گروه‌های کارفرمایی در این جلسه اعلام کردند که حداقل دستمزد براساس قانون باید در محدوده نرخ تورم تعیین شود که آخرین نرخ اعلامی مرکز آمار از نرخ تورم 8/6 درصد است‌.
نشست جداگانه ربیعی با گروه‌های کارگری و کارفرمایی
حتی اعضای دولتی شورای عالی کار با حضور وزیر کار پس از جلسه سه‌جانبه، به‌طور جداگانه با گروه‌های کارگری و کارفرمایی نشست مشترک برگزار کردند‌.
در ادامه جلسه شورای عالی کار پس از نشست سه‌جانبه نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت نشست مشترک علی ربیعی و اعضای دولتی این شورا به‌طور جداگانه با نمایندگان کارگری و کارفرمایی به منظور تاثیر دستمزد بر هزینه تمام‌شده تولید برگزار شد‌.
نشست مشترک ربیعی با نمایندگان کارگری شورای عالی کار حدود یک ساعت و نیم برگزار و بلافاصله نشست مشترک وزیر کار با گروه‌های کارفرمایی آغاز شد‌.
در جلسه سه‌جانبه شورای عالی کار که با حضور تمام اعضا تشکیل شد، کارفرمایان مدعی شدند در ازای هر یک درصد افزایش مزد 8/1 درصد بر هزینه تمام‌شده تولید اضافه می‌شود؛ با استناد به این فرضیه به ازای افزایش ١٠ درصدی دستمزد، ١٨ درصد بر هزینه تمام شده اضافه می‌شود‌. این در حالی است که نمایندگان کارگری در نشست مشترک خود با نمایندگان دولت با ارائه اسناد و محاسبات اثبات کردند در ازای افزایش ١٠ درصد مزد به میزان 7/8 درصد به قیمت تمام‌شده اضافه می‌شود‌.
وزیر چه گفت
علی ربیعی در پایان نشست شورای‌عالی کار گفت این شورا یکی از جنبه‌های مشارکت و تصمیم‌گیری به ویژه برای تعیین مزد است‌.
وی افزود سه ماه است که نشست‌های شورای‌عالی کار برای مزد تشکیل شده است‌.
وزیر کار گفت‌: مراقب زندگی کارگران هستیم و باید در تعیین مزد هم منافع کارگران و هم تولید را در نظر داشته باشیم‌.
ربیعی گفت‌: سال گذشته تصمیم گرفتیم به شکل پلکانی مستمری بازنشستگان را افزایش دهیم‌.
وی افزایش حداقل دستمزد سال ٩٣ را ٢۵ درصد و با ملحقات ٣١ درصد، سال ٩۴ را ١٧ درصد و با ملحقات 5/20 درصد و سال ٩۵ را ١۴ درصد و با ملحقات‌. 3/15 درصد اعلام کرد‌.
ربیعی گفت‌: براساس مصوبه شورای‌عالی کار، حداقل دستمزد یک کارگر ساده با 5/14 درصد افزایش به رقم 930 هزار تومان در ماه رسید‌. همچنین دستمزد روزانه ٣٠٩٩٧٧ریال تعیین شده است‌.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه به کارگران ساده‌ دارای بیش از یک سال سابقه‌ کاری که کارگاه آنها فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل محسوب می‌شود، به ازای هر روز 1700 تومان پایه سنواتی تعلق می‌گیرد، ادامه داد‌: براین اساس ماهانه به چنین کارگرانی مبلغ 51 هزار تومان دیگر تعلق خواهد گرفت‌.
وی گفت‌: براین اساس مزایای پایه سنواتی کارگران معادل 70 درصد افزایش یافته است‌.
ربیعی همچنین درمورد افزایش مزدی کارگران مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل (سایر سطوح مزدی) گفت‌: طبق مصوبه شورای‌عالی کار از ابتدای سال ٩۶ درآمد ماهانه این کارگران به میزان ١٢ درصد آخرین مزد سال ١٣٩۵ به اضافه روزانه ۶٧۶٨ ریال
افزایش می‌یابد‌.
وی ادامه داد‌: مزایای بن کارگری و حق مسکن نیز همان مبالغ 110 هزار تومان و 40 هزار تومان سابق تعیین شد که نسبت به سال‌جاری تغییر نکرده است‌.
مقایسه تورم با افزایش دستمزد در 10سال گذشته
بعد از تعیین حداقل دستمزد ۹۶ به ترتیب برای حداقل‌بگیران 5/14 درصد و برای سایر سطوح مزدی ۱۲ درصد، در جلسه شورای عالی کار حداقل دستمزد ۱۰ سال اخیر نیزبررسی شد‌.
پس از تعیین دستمزد سال ۱۳۹۶، حداقل دستمزد طی یک دهه اخیر یعنی از سال ۱۳۸۶ تا کنون مورد بررسی قرار گرفت‌. بر این اساس، دستمزد هر سال باید به تناسب تورم 12 ماهه سال ما قبل آن تعیین شده باشد‌. به عنوان مثال حداقل دستمزد سال ۱۳۸۶ باید بر مبنای تورم 12 ماهه ۱۳۸۵ بسته شود‌.
براساس این گزارش، در سال ۸۶ حداقل دستمزد حدود ۱۰ درصد بیش از نرخ تورم سال ۸۵ تعیین شد؛ در حالی که نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال ۸۵ معادل 9/11 درصد بود اما حداقل دستمزد سال ۸۶ به میزان ۲۲ درصد افزایش یافت‌.
در سال ۸۶ نرخ تورم 4/18 درصد اعلام شد اما حداقل دستمزد برای سال ۸۷ معادل ۲۰ درصد رشد داشت‌. در عین حال در سال ۸۷، در حالی که نرخ تورم به 4/25 درصد رسید اما حداقل دستمزد سال ۸۸ حدود پنج درصد کمتر از تورم یعنی ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد‌.
بررسی تناسب افزایش حداقل دستمزد در سال ۸۹ نیز نشان می‌دهد حداقل دستمزد 1/4 درصد بیش از تورم 12 ماهه ۸۸ تعیین شد‌. همچنین در سال ۱۳۹۰، حداقل دستمزد 4/3 درصد کمتر از نرخ تورم سالانه ۸۹ تعیین شده بود‌.
حداقل دستمزد سال ۹۱ معادل 9/17 درصد نسبت به سال ۹۰ افزایش یافت؛ این در حالی بود که نرخ تورم سال ۹۰ که نخستین سال اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها بود، 5/21 درصد اعلام شد و تقریبا همان سال، نقطه آغاز شکاف بین حداقل دستمزد و قدرت خرید کارگران بود‌.
با این حال، در حالی که نرخ تورم در دوازده ماهه ۹۰ معادل 5/30 درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شد اما حداقل مزد سال ۹۲ به میزان ۲۵ درصد افزایش یافت یعنی حدود پنج درصد کمتر از تورم‌.
در سال ۹۳ نیز حداقل دستمزد 7/9 درصد کمتر از حداقل دستمزد افزایش داشت چراکه نرخ تورم سالانه سال ۹۲ معادل 7/34 درصد بود اما حداقل دستمزد ۹۳ به میزان ۲۵ درصد افزایش یافت‌.
حداقل دستمزد سال ۹۴ نیز با رشد 4/1 درصدی بیش از تورم و در سال ۹۵ با 1/2 درصد بیش از نرخ تورم افزایش داشت‌.